Odluka je objavljena na sajtu Vlade, a stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu

Vlada raspustila Skupštinu opštine Budva

Foto: Vuk Lajović

Vlada je donijela odluku o raspuštanju Skupštine opštine Budva a funkciju lokalnog parlamenta do njenog konstituisanja vršiće Odbor povjerenika.

Odluka je objavljena na sajtu Vlade, a stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu.

Odbor će, kako se navodi u odluci činiti Sonja Vukićević, dipl. mašinski inženjer, građanka Budve, Miško Rađenović, dr docent u turizmu, građanin Budve, Saša Unčanin, zaposlen u lokalnoj administraciji, Snežana Mugoša, predstavnica Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Radmila Lainović, predstavnica Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

«Odredbama člana 185 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da će Vlada Crne Gore, u slučaju kada skupština opštine duže od šest mjeseci ne održava sjednice, ne izvršava odluke nadležnih sudova ili ne izvršava zakonom utvrdene obaveze čime se onemogućava ostvarivanje prava građana ili nanosi znatna materijalna šteta, upozoriti skupštinu da, u određenom roku, obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija, odnosno izvrši zakonom utvrđene obaveze. Na osnovu navedenog ovlašćenja, a budući da Skupština opštine Budva ne vrši svoju funkciju već duži vremenski period (posljednja 8. sjednica SO Budva okončana 29. jula 2021. godine), čime se narušavaju interesi građana na području ove opštine, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 3. marta 2022. godine, donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Budva koja je objavljena u „Službenom listu Crne Gore”, broj 26/22 od 11. marta 2022. godine», piše u obrazloženju Vlade.

Source link: www.vijesti.me