Slovenija

Dars: Sprememba odvoza pokvarjenih vozil z avtocest namenjena predvsem vzdrževanju reda Spremembam zakonodaje ostro nasprotujejo v sekciji za promet Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Nova ureditev odvoza pokvarjenih vozil z avtocest in hitrih cest po zagotovilih Darsa ne ustvarja monopola na tem področju. Kot pojasnjujejo, Darsu zgolj daje možnost, da določi pravila in postopke, ki se jih bodo morali držati vsi izvajalci.

V živo

Dars: Sprememba odvoza pokvarjenih vozil z avtocest namenjena predvsem vzdrževanju reda

Na Darsu poudarjajo, da je odstranjevanje vozil «zelo nevarno in tvegano» opravilo. Kot so izpostavili, je bilo v zadnjih letih kar nekaj prometnih nesreč, ko je prišlo do naleta na stoječa vozila, bodisi na voznem bodisi na odstavnem pasu. Foto: Boris Omahen/TV Slovenija

Dars je kot upravljavec avtocest oziroma hitrih cest odgovoren za izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil, izvajalca pa lahko izbere na podlagi postopka javnega naročanja ali, če to oceni za bolj gospodarno, prek koncesije. Novi zakon o cestah, ki so ga poslanci potrdili v sredo, Darsu zgolj daje možnost, da določi pravila in postopke, ki se jih bodo morali držati vsi, ki bodo okvarjena vozila odvažali s slovenskih avtocest in hitrih cest. S tem bodo zavarovali predvsem uporabnike avtocestnega omrežja, so v Darsu zapisali v odzivu.

Kot zagotavljajo, nikakor ne gre za ustvarjanje monopola, ob čemer so dodali, da si tudi na tem področju želijo konkurence in s tem povezanih čim boljših storitev. «Ureditev, kot je bila sprejeta v novem zakonu o cestah, poznajo tudi druge evropske države in je namenjena predvsem vzdrževanju reda na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju Darsa,» so zapisali. «Ob tem želimo glede ureditve odvoza pokvarjenih in poškodovanih vozil do 3,5 tone največje dovoljene mase dodati, da če bomo k temu pristopili, bomo prek razpisa izbrali izvajalce, ki so usposobljeni za to storitev. To nikakor ne pomeni, da bo samo eden, vsekakor pa ne bo to Dars,» so še izpostavili.

Dars: Zaradi neurejenosti področja prihajalo do nevarnih situacij

Poudarili so tudi, da je odstranjevanje vozil «zelo nevarno in tvegano» opravilo. V zadnjih letih je bilo kar nekaj prometnih nesreč, ko je prišlo do naleta na stoječa vozila, bodisi na voznem bodisi na odstavnem pasu, so izpostavili in dodali, da želijo, da storitev opravljajo preverjeni in usposobljeni izvajalci. Če bo Dars pristopil k novi ureditvi, je to mogoče pričakovati v okviru enega leta, saj se jim v letu 2023 iztečejo obstoječe pogodbe za odvoz vozil «in moramo tudi za ta vozila pripraviti nov razpis». To bi, kot so pojasnili, lahko uredili hkrati.

V upravljavcu avtocest in hitrih cest so še spomnili, da je bilo že doslej po določbah zakona o cestah in zakona o pravilih cestnega prometa za osebna vozila določeno, da jih lahko odstranjujejo samo pooblaščeni Darsovi izvajalci, če se vozila nahajajo na voznih pasovih avtocest. Če pa so bila na odstavnem pasu, je lahko za odstranitev poskrbel uporabnik sam, če jih je odstranil takoj.

Po Darsovih pojasnilih je ravno tu prihajalo do neurejenosti področja in povprečnega čakanja na odvoz z odstavnih pasov z zamudo več kot dveh ur in posledičnega povzročanja nevarnih situacij za ljudi in premoženje ter težav pri zagotavljanju pretočnosti avtocestnega omrežja. Spremembam zakonodaje medtem ostro nasprotujejo v sekciji za promet Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Menijo, da bi nova ureditev povzročila dodaten kaos na cestah.

Source link: www.rtvslo.si