Seja programskega sveta RTV Slovenija

Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z analizo informativnih oddaj, ki jo je na vodstvo zavoda in predsednika programskega sveta naslovil Ukom. Na Televiziji Slovenija očitke zavračajo kot neutemeljene, na Radiu Slovenija pa kot pavšalne.

Radio Slovenija in TV Slovenija: Očitki Ukoma so neutemeljeni in pavšalni

Uroš Urbanija, direktor Ukoma. Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) je posameznim oddajam denimo očital prispevke z enostranskim prikazom dejstev, v nekaterih prispevkih je ugotovil, da so bila zamolčana pomembna dejstva za razumevanje zgodbe in da je bil kršen novinarski kodeks.

Televizija Slovenija ugotavlja, da so očitki Ukoma neutemeljeni. Že dejstvo, da jih je Ukom naslovil na vodstvo RTV Slovenija, torej na vodstvo zavoda z institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnostjo, je za demokratično ureditev naše družbe nedostojno in neprimerno, je že novembra zapisala takratna v. d. odgovorne urednice informativnega programa na TV Slovenija Manica Janežič Ambrožič.

«Pavšalen niz opomb se ne da prevesti v trditev, da je stanje tako,» je dejal direktor Radia Slovenija Mirko Štular. Ko bo Ukom konkretiziral posamezne napake, jih bodo v primeru njihove utemeljenosti priznali, je zagotovil.

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski je poudarila, da se lahko na programske vsebine odzove vsak, kdor to želi. Tudi Ukom bi to po njeni oceni lahko storil po uveljavljenih poteh. «Reči počez, da je vse narobe, pa ni na mestu,» je dejala.

Programski svetnik Kmetič bi sankcioniral novinarje

V razpravi članov sveta je Slavko Kmetič podprl Ukomovo analizo. «RTV Slovenija ni visoko profesionalna in kredibilna ustanova, ampak so nekatere stvari na ravni vaških opravljivk in rumenega tiska,» je bil kritičen. Zavzel se je za sankcioniranje novinarjev, ki delajo napake ali celo namerno ne upoštevajo novinarskih standardov.

Petra Ložar pa je po drugi strani analizo Ukoma ocenila kot «ponižujočo«. «Ti zapisi so pavšalni, brez trdnih argumentov, slovnično so napisani zelo slabo,» je naštela.

«So avtorji poročila kvalificirani za tovrstne analize?» pa je zanimalo Lada Ambrožiča. Poleg tega je poudaril, da TV Slovenija in Radia Slovenija nista vladni instituciji. «Ne financira ju vlada, ampak se financirata sama s prispevki,» je spomnil in Ukomovo besedilo ocenil kot politični pritisk na RTV Slovenija.

Janez Juhant pa je nasprotoval stališču, da samo nekateri izbranci vedo, kaj je javna RTV. Pozval je k spoštovanju različnih mnenj. Po njegovih besedah morajo dobiti svoje mesto za izražanje svojega stališča tudi tisti, ki imajo pomisleke do nekaterih vsebin.

Programski svet se bo na svoji zadnji seji v štiriletnem mandatu sešel 24. januarja.

Source link: www.rtvslo.si