Slovenija

Poslanci se strinjajo, da je drugi blok krške nuklearke potreben Skupna seja odborov za gospodarstvo ter za infrastrukturo, okolje in prostor

Člani dveh parlamentarnih odborov so se zavzeli za gradnjo drugega bloka krške nuklearke, ustrezno obveščanje in transparentnost ter izvedbo referenduma.

V živo

Poslanci se strinjajo, da je drugi blok krške nuklearke potreben

Združena seja dveh parlamentarnih odborov: za gospodarstvo ter za infrastrukturo, okolje in prostor. Foto: DZ/Matija Sušnik

Soglasno so na predlog Svobode in SD-ja sprejeli sklep, da odbora podpirata pospešitev aktivnosti glede projekta JEK 2 in vladi predlagata, da nadaljuje potrebne dejavnosti za pripravo projekta na učinkovit in transparenten način.

Poslanci se strinjajo, da je drugi blok krške nuklearke potreben

Sorodna novica NEK novembra znova v omrežju?

Pred tem je koalicija zavrnila predlagane sklepe SDS-a, po katerih bi med drugim vlado pozvali, naj bo prvi cilj energetske politike zanesljiva oskrba po dostopnih cenah, naj se zakonodajno in finančno izenačijo jedrska energija in obnovljivi viri energije, naj se analizira scenarij zagotavljanja elektrike samo z obnovljivimi viri energije ter z obnovljivimi viri in jedrsko energijo, naj pospeši sprejemanje odločitve o JEK-u 2 do konca leta 2024 ter naj se v skupino za koordinacijo aktivnosti za JEK 2 imenujejo tudi predstavniki lokalne skupnosti in posavskega gospodarstva ter gospodarskih združenj GZS in SBC.

SDS dvomi o iskreni zavezanosti vlade k projektu

V SDS-u so sejo zahtevali, da bi izvedeli, kaj se «v praksi» dogaja s projektom JEK 2, saj so «določene malo dvoumne izjave predsednika vlade naredile šum pri tem, pod kaj spadajo obnovljivi viri in kakšna je prihodnost jedrske energije oz. kakšne so želje in realne možnosti glede izgradnje drugega bloka», je povedal Tomaž Lisec (SDS).

Odgovor na vprašanje iz naslova sklica seje – ali ima jedrska energija prihodnost v Sloveniji z izgradnjo JEK-a 2 – je jasen: jedrska energija je že in bo ostala sestavni del slovenske energetske mešanice. To podpirajo ves zakonodajni okvir in vsi sprejeti strateški dokumenti, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen.

Paravan: Pospešitev umeščanja v prostor s spremembo zakonodaje

Generalni direktor Skupine Gen, ki bo investitorka v JEK 2, Dejan Paravan se je strinjal s pozivi, da je treba postopke za izvedbo projekta pospešiti. Za hitrejše umeščanje v prostor bi bil potreben posebni zakon, gre pa za tako pomemben projekt, da ne bi smel biti predmet bojev dnevne politike, je pozval. Presodil je, da bi bila za spopad z izzivi razogljičenja in doseganja ustrezne stopnje samooskrbe z elektriko smiselna kombinacija vlaganj v obnovljive vire energije in jedrsko energijo.

Pet let za odločanje, ali naj sploh gradimo

Bruno Glaser, ki se v Gen energiji ukvarja s projektom JEK 2, pred tem pa je bil zaposlen v NEK-u, je dejal, da so trenutno osredotočeni na začetek postopka priprave državnega prostorskega načrta, kar bi lahko bilo v letu 2024. Cilj je, da se umeščanje v prostor izvede tako, da bo lahko končna investicijska odločitev sprejeta do leta 2028.

Poslanci se strinjajo, da je drugi blok krške nuklearke potreben

Sorodna novica Levičar: JEK 2 je verjetno edini odgovor na energetski izziv, ki čaka Slovenijo

Slediti časovnici investitorja bo ena ključnih nalog delovne skupine za koordinacijo aktivnosti v povezavi z JEK-om 2, druga bo uskladiti pripravo posebne zakonodaje med drugim za umeščanje v prostor in financiranje projekta, je povedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar, ki vodi skupino. Referendum bi bilo treba izvesti pred sprejetjem končne investicijske odločitve, saj z njo investitor in država, ki stoji za projektom, sprejmeta določene obveznosti.

Glede vključevanja predstavnikov občin in gospodarstva v skupino je Levičar dejal, da gre za koordinacijo dejavnosti vladnih resorjev in ozkega kroga deležnikov, ki so neposredno vpeti v procese pripravljalnih aktivnosti, če pa se bo v kateri fazi izkazalo, da je potrebno sodelovanje lokalnih skupnosti ali koga drugega, jih lahko skupina povabi. Poudaril je, da bo za uspešno izvedbo projekta sicer potreben širši dialog s številnimi deležniki.

Macerl nezadovoljen

Potrebo po širšem dialogu je poudaril Uroš Macerl iz stranke Vesna. Kritičen je bil, da se razpravlja o drugem bloku kot o izvršenem dejstvu in da se ljudem ne predstavi, kakšne so alternative, kako je z varnostnim tveganjem, kako se bo projekt financiral. Jasmin Feratović iz Piratske stranke je na drugi strani poudaril, da se podnebnih ciljev brez jedrske energije ne bo dalo doseči, in je želel vedeti, zakaj lahko imajo druge države ambicioznejše časovnice glede gradnje novih jedrskih elektrarn.

Poslanci se strinjajo, da je drugi blok krške nuklearke potreben

Sorodna novica Kumer: Kratko- in srednjeročno ne bo vrnitve na predkrizne ravni cen elektrike in plina

Člani odbora so bili s pojasnili investitorja in koordinatorja aktivnosti zadovoljni. V opoziciji so poudarjali, da bi bilo poseben zakon treba sprejeti čim prej, v koaliciji so mirili, da vsaka stvar zahteva svoj čas in da je treba spoštovati vse deležnike, da se ne bi na določeni točki morali vračati nazaj. Tako kot gospodarski minister Matjaž Han so poudarjali, da je JEK 2 strateškega pomena in da je pomembno, da se zagotovi elektrika iz nizkoogljičnega vira po dostopnih cenah in da se ne smejo ponavljati napake iz projekta Teš 6.

Glede financiranja projekta se je Jožef Horvat (NSi) vprašal, ali bi se dali oblikovati primerni instrumenti, da bi se aktiviral del depozitov ljudi na bankah, Igorja Akrapoviča, ustanovitelja svetovno priznanega proizvajalca izpušnih sistemov za motorna kolesa Akrapovič, pa je zanimalo, ali bi pri projektu z vložki lahko sodelovalo tudi gospodarstvo.

22. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 38. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

Source link: www.rtvslo.si