Slovenija

Rebernik je odstopila s položaja odgovorne urednice informativnega programa, v. d. bo Polona Fijavž Člani aktiva novinarjev so kot ključne težave našteli kadrovsko podhranjenost, slabo organizacijo in nekompetentno vodenje

Jadranka Rebernik je odstopila s položaja odgovorne urednice Informativnega programa prvega programa Televizije Slovenija. Do imenovanja novega odgovornega urednika bo uredništvo kot vršilka dolžnosti odgovorne urednice vodila Polona Fijavž.

V živo

Rebernik je odstopila s položaja odgovorne urednice informativnega programa, v. d. bo Polona Fijavž

Jadranka Rebernik. Foto: BoBo

Kot je znano, je Svet RTV Slovenija upravi zavoda na zadnji seji naložil pregled, ali Informativni program TV Slovenija uresničuje programske standarde, vodstvo TV-ja je zato odgovorno urednico Jadranko Rebernik pozvalo k pripravi analize.

Svet delavcev RTV Slovenija je predtem preteklo sredo obravnaval razmere v televizijskem informativnem programu, saj so člani aktiva novinarjev opozorili, da je stanje nevzdržno. Kot največje težave so omenili kadrovsko podhranjenost, slabo organizacijo in nekompetentno vodenje. Člani sveta delavcev so takrat upravo pozvali, naj razišče in odgovori, ali informativni program 1. programa TV SLO še deluje tako, da lahko opravlja svoje zakonske in statutarne dolžnosti, ter ali odgovorna urednica programa Jadranka Rebernik opravlja zakonske in statutarne naloge.

Rebernik je postala odgovorna urednica informativnega programa 4. marca 2022, in sicer jo je na predlog takratnega v. d. direktorja Televizije Valentina Areha na ta položaj imenoval takratni generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. Predtem je bila v. d., potem ko je oktobra 2021 odstopila nekdanja odgovorna urednica Manica Janežič Ambrožič.

Nadzorni svet je 25. maja 2022 sprejel spremembo statusa zavoda RTV Slovenija, ki je uvedla delitev televizijskega informativnega programa na dve uredniško-producentski enoti, in sicer na uredništvo prvega in na uredništvo drugega programa Televizije Slovenija. Rebernik je s tem postala odgovorna urednica informativnega programa prvega programa. Funkcijo odgovornega urednika drugega programa Televizije Slovenija opravlja Rajko Gerič.

Polona Fijavž je avgusta končala dva mandata dopisniškega dela v Nemčiji.

V skladu z Zakonom o RTV Slovenija odgovorne urednike programov imenuje in razrešuje uprava na predlog direktorjev, določenih v statutu. Za mesta odgovornih urednikov programov direktorji, določeni v statutu, izvedejo javne razpise, njihov mandat traja štiri leta. Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik programa.

Source link: www.rtvslo.si