Slovenija

Politično kadrovanje v policiji ob asistenci uradniškega sveta Komisija se je pri tehtanju prejetih dokazil oprla na interna pravila policije

Uradniški svet se je pri presoji, ali Senad Jušić izpolnjuje pogoje za generalnega direktorja policije ali ne, bolj kot na veljavno zakonodajo oprl na dejstvo, da je bil Jušić pred natečajem že dvakrat imenovan za vršilca dolžnosti.

V živo

Novi generalni direktor policije Senad Jušić niti ob nastopu mandata prejšnji petek ni želel odgovoriti na vprašanje, s čim je natečajno komisijo uradniškega sveta prepričal, da je v preteklosti zbral osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju, to je pogoj in mora ostati tako, ne sme se krajšati v vodstvene izkušnje ali kaj podobnega.

Politično kadrovanje v policiji ob asistenci uradniškega sveta

Senad Jušić in Boštjan Poklukar. Foto: BoBo

Novinarje je zavrnil, da z vso dokumentacijo razpolaga uradniški svet, ki jo je preučil in na podlagi nje odločil. Dokument, ki smo ga na podlagi zahteve po dostopu do informacij javnega značaja pridobili od uradniškega sveta, pa priča povsem nekaj drugega in razkriva vso sprego uradniškega sveta kot domnevno neodvisnega organa in politike – uradniški svet se je pri presoji, ali Jušić izpolnjuje pogoje ali ne, bolj kot na veljavno zakonodajo oprl na dejstvo, da je bil Senad Jušić pred natečajem že dvakrat imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije, že to naj bi samo po sebi pomenilo, da vse zahtevane pogoje izpolnjuje.

Da notranji minister Boštjan Poklukar brezpogojno podpira Senada Jušića, je znano. Na naše vprašanje, ali je imel uradniški svet kakšne pomisleke, pa je v petek odgovoril: «Uradniški svet je neodvisen organ, strokoven, uradniški svet presoja, tako da jaz nimam popolnoma nobenih zadržkov. Ko sem dobil potrditev magistra Senada Jušića od uradniškega sveta, da izpolnjuje vse pogoje, sem ga tudi predlagal vladi in vlada ga je tudi potrdila.»

Mnenje uradniškega sveta v celoti

Drži. A minister je najzanimivejši del vsebine dopisa, ki ga je prejel od predsednika natečajne komisije, javnosti zamolčal. Komisija je Senada Jušića pozvala, naj vlogo dopolni z dokazili, da izpolnjuje pogoje, in pojasnila, da je bila opozorjena, da jih morda ne. Še bolj zanimivo je pisanje predsednika natečajne komisije v nadaljevanju, ko razkrije, da se je komisija pri tehtanju prejetih dokazil oprla na interna pravila policije. Predvsem pa na dejstvo, da je bil Jušić dvakrat na vladi že potrjen kot vršilec dolžnosti in da so, piše predsednik komisije, predhodno strokovne službe notranjega ministrstva že ugotovile, da Jušić izpolnjuje vse pogoje.

Dokument, ki priča o spregi uradniškega sveta s politiko

Po naših informacijah gre za mnenje, ki so ga februarja – zato da je Senad Jušić sploh lahko postal vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije – na hitro spisali na ministrstvu za notranje zadeve, in sicer uradniki, neposredno podrejeni Boštjanu Poklukarju. Zato bi pričakovali vsaj dvom o objektivnosti in nepristranskosti dokumenta. Zakaj ga je natečajna komisija tako nekritično povzela, ne vemo, predsednik komisije pred kamero noče, je pa dejstvo, če bi komisija presodila drugače, da torej Jušić ni primeren, bi pod vprašaj postavila vse njegove dozdajšnje poteze, hkrati pa ministru in vladi, ki sta mu tlakovala pot na čelo policije, prisolila krepko zaušnico.

«Žal je stvar sčasoma zvodenela, kriteriji so padli bistveno prenizko. Tako se lahko danes zgodi, da generalni direktor policije postane nekdo, ki nima nobenih resnih vodstvenih izkušenj. Uradniški svet ne igra več svoje vloge in politika ima vse možnosti, da nastavlja kadre po strankarskih merilih,» je kritičen nekdanji minister za javno upravo Gregor Virant.

Tudi na ministra Poklukarja smo naslovili več vprašanj, med drugim, kako razume poudarke uradniškega sveta – kot pilatovsko umivanje rok, kot prelaganje odgovornosti za sporno imenovanje na vlado. Kaj bo minster, ki zagovarja, da je v policiji pomočniško delo enakovredno vodstvenemu, storil, če bodo nenadoma pomočniki po načelu enako plačilo za enako delo zahtevali položajne dodatke?

Do konca priprave prispevka odgovorov nismo dobili.

Source link: www.rtvslo.si