Slovenija

Mesec in Maljevac predstavljata novo ministrstvo za solidarno prihodnost Novinarska konferenca

Ker so volivci na referendumu potrdili zakon o vladi, bodo kmalu ustanovljeni novi resorji, tudi ministrstvo za solidarno prihodnost. Kandidat za ministra Maljevac zatrjuje, da bodo v ospredju do zdaj zanemarjene teme.

V živo

Levica, ki ji pripada resor ministrstva za solidarno prihodnost, je v petek sporočila, da je njihov kandidat za vodenje novega ministrstva sedanji državni sekretar na ministrstvu za delo Simon Maljevac, medtem ko koordinator Levice Luka Mesec, ki naj bi po prvotnih načrtih zasedel to mesto, ostaja na čelu ministrstva za delo. «Sporočilo na referendumu je bilo jasno, ljudstvo podpira zakon o vladi in reorganizacijo dela vlade, kot si ga je zastavila, ter vsebine, ki jih je postavila v ospredje,» je na novinarski konferenci izpostavil Maljevac.

Mesec in Maljevac predstavljata novo ministrstvo za solidarno prihodnost

Pot k ustanovitvi ministrstva in imenovanju ministra se je odprla po referendumski odločitvi. Simon Maljevac, bodoči minister za solidarno prihodnost. Foto: MMC RTV SLO

Novoustanovljeno ministrstvo bo usklajevalo in vodilo politike na področjih dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike, v njegovi pristojnosti pa bo tudi razvijanje in promocija modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih, udeležba delavcev pri dobičku ter ostale politike ekonomske demokracije.

«Na ministrstvu za solidarno prihodnosti bodo v ospredje teme, ki so bile po našem mnenju v preteklosti zanemarjene, a so pomembne za družbo, ter teme, ki jih je Levica v kampanji izpostavljala,» je zatrdil kandidat za ministra.

Zagotoviti želijo zagotovijo kakovostno in dostopno oskrbo

O dolgotrajni oskrbi se v državi po njegovih besedah se pogovarjamo že več kot 20 let, bistvenih korakov pa ni bilo storjenih. «Na referendumu je bil zavrnjen zadnji predlog, ki je bil neizvedljiv in ki ni prinašal nič dobrega za ljudi.» Naloga na novem ministrstvu bo, je nadaljeval Maljevac, da zagotovijo kakovostno, dostopno, pravično in javno dolgotrajno oskrbo, ki bo izhajala iz potreb.

Mesec in Maljevac predstavljata novo ministrstvo za solidarno prihodnost

Luka Omladič. Foto: MMC RTV SLO

Področje dolgotrajne oskrbe je podrobneje predstavil Luka Omladič. Uvodoma je poudaril, da so volivci novelo o dolgotrajni oskrbi na referendumi odločno podprli. «Ljudi ne rabi več skrbeti, da bi z novim letom izgubili svoje pravice, te ostajajo v enkem obsegu in vsebini kot danes.» S prenovo zakona pa bo po Omladičevih besedah potrebno v prihodnjem letu doseči sistem kakovostne, vsem dostopne, pravične in javne dolgotrajne oskrbe in «za katerega bomo v vladi zagotovili stabilni vir financiranja, ki bo dolgoročen in varen«, je dejal Omladič.

Poudaril je, da mora biti raven oskrbe v javnih domovih za starejše na najvišji ravni, kar predvsem pomeni, da mora biti v domovih na voljo dovolj mest. Med največjimi ovirami za dosego tega cilja pa je pomanjkanje delavk in delavcev v oskrbi, ki bi ga bilo potrebno reševati z izboljšanjem pogojev dela. «Zagotoviti je potrebno tudi stabilno financiranje storitev oskrbe v domovih. S sprejetjem vladne novele se v prihodnjem letu odklene 30 milijonov evrov «prve pomoči» domovom za starejše, ki se srečujejo s posledicami draginje.«

Ker si večina ljudi na starost želi ostati doma, se bo novo ministrstvo osredotočilo tudi na okrepitev sistema pomoči na domu. «Da bodo ljudje do te storitve lahko dostopali v veliko večjem obsegu kot danes. Domovi za starejše naj bodo točka, na kateri se zagotavlja dolgotrajna oskrba za najranljivejše. Hkrati se bodo v prihodnje še bolj povezovali z drugimi izvajalci oskrbe v skupnosti oziroma bodo oskrbo v skupnosti tudi sami zagotavljali

Omladič je obenem spomil, da se oskrba ne nanaša le na starejše, temveč tudi na ljudi, mlajše od 65 let, s težavami v duševnem zdravju, ali z intelektualnimi ali telesnimi ovirami. «Cilj je zanje poskrbeti s čimvečjo podporo skupnosti oziroma s skupnostnimi storitvami oskrbe, kot so družinski pomočnik, asistenca, dnevno varstvo, dnevni centri, stanovanjske skupine, mobilna pomoč itd.«

Poudarjajo pomen javnih najemniških stanovanj

Drugo področje je stanovanjska politika. Ker od 90. let v Sloveniji ni bilo sistematične politike na tem področju, želijo po besedah Maljevca doseči, da je varen in dostopen dom dosegljiv vsakemu. «To moramo kot družba ponotranjiti in stanovanja morajo biti ključna dobrina,» je dejal. Hrbtenico morajo po njegovem mnenju predstavljati javna najemniška stanovanja. «To je tudi prvi korak, ki ga moramo na ministrstvu narediti – vzpostaviti mrežo akterjev, ki bodo delovali pod enotnimi pogoji pri gradnji javnih stanovanj,» je dodal.

Lastništvo zaposlenih pomemben del odgovornih lastniških modelov

Tretja tema za novo ministrstvo je ekonomska demokracija. Maljevac je spomnil, da je Evropska komisija že pred 10 leti lastništvo zaposlenih v podjetjih izpostavila kot pomemben del vzpostavljanja trajnostno bolj odgovornih lastniških modelov. «Izkušnje iz tujine kažejo, da so ta delovna mesta bolj obstojna, da so podjetja bolj obstojna in produktivna, v njih so višje plače,» je poudaril.

Katja Simončič je pojasnila, da se bodo na direktoratu ukvarjali s podjetniki in delavci, torej z vključevanjem zaposlenih v lastniške sheme. «Gre za prakso, ki je progresivna, a ni nova, na zahodu je že precej razširjena,» je povedala. V ZDA 10 odstotkov zaposlenih v zasebnem sektorju dela v takih podjetjih. «Zavedati se moramo, da je takšna podjetja prihodnost, saj so bolj vključujoča, delavci se počutijo bolj opolnomočene, če lahko sodelujejo pri odločitvah v podjetju, čutijo večjo pripadnost podjetju. Taka podjetja so tudi bolj družbeno odgovorna,» je naštela.

Zatrdila je, da z modelom ESOP nagovarjajo tudi težavo nasledstva družinskih podjetjih ter s tem ohranjajo lastništvo v slovenskih rokah: «Jasno je, da bo lastnik, ki živi in dela v istem okolju kot je podjetje, bo trajnostno reševal nekatere težave, za razliko od tujega lastnika, ki v lokalno okolje še niti ni stopil.» Prav tako naj bi bila ta podjetja bolj produktivna in odporna v času kriz.

Napovedala je, da bo cilj sprejmem zakona, ki bo model ESOP prenesel v slovenski prostor in ga prilagodil ter bo podjetnikom omogočil možnost, da zaposlene vključijo v lastniško shemo. To je že zdaj mogoče, a je po njenih besedah zelo zapleteno, zato želijo podjetnikom, ki si tega želijo, pot olajšati. «Demokracija mora postati nekaj normalnega tudi na ekonomski sceni,» je dodala.

Source link: www.rtvslo.si