Ako bi to bio opšti akt, njegova ustavnost mogla bi se ispitati pred Ustavnim sudom. Ako je riječ o upravnom ili pojedinačnom aktu, onda bi mogao da ide na provjeru kod Upravnog suda, odnosno redovnih sudova

Procedura poništavanja Temeljnog ugovora zavisi od pravne prirode akta

Foto: Gov.me

Pitanje eventualnog poništavanja Temeljnog ugovora (TU), koje pominju neki politički akteri, vrlo je komplikovano, zato što nije u potpunosti jasno kakav je pravni karakter tog akta — ocijenili su pravnici koje su «Vijesti» konsultovale.

Jedan sagovornik kaže da je posrijedi sui generis vrsta akta, specifične pravne prirode.

Iz premijerovog kabineta u ponedjeljak su, u odgovoru na primjedbe na tekst dokumenta, kazali da ugovori s vjerskim zajednicama predstavljaju «jednu vrstu sui generis ugovora, s posebnim specifičnostima koje zavise i od same vjerske zajednice sa kojom se isti zaključuje».

Source link: www.vijesti.me