Slovenija

Vlada sprejela predlog zakona za reševanje težav, povezanih s krizo v Ukrajini Zakon je pripravilo obrambno ministrstvo

Vlada je sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu zaradi posledic ukrajinske krize. Prizadetim podjetjem tako ponuja ugodna posojila.

V živo

Vlada sprejela predlog zakona za reševanje težav, povezanih s krizo v Ukrajini

Foto: Reuters

Predlog zakona so pripravili na ministrstvu za obrambo, kjer pravijo, da «predvideva ustrezno novelacijo predpisov, zlasti s področja začasne zaščite razseljenih oseb oz. odstop od veljavnih predpisov na področju javnih financ, dela in izobraževanja ter uvedbo začasnih ukrepov za hitro, učinkovito in celovito ureditev položaja oseb, za katere je uvedena začasna zaščita«.

Z novim zakonom bi v veljavnem zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb odpravili nekatere pomanjkljivosti, ki so se pri zagotavljanju statusa začasne zaščite beguncem iz Ukrajine pokazale v praksi.

Med drugim bi poenostavili in pospešili postopke priznanja začasne zaščite beguncem iz Ukrajine. Bolj jasno bi razmejili pristojnosti za izvedbo posameznih dejanj v postopku priznanja začasne zaščite ter odgovornosti za zagotovitev pravic osebam z začasno zaščito. Predlagana sta tudi ureditev pravic prosilcev za začasno zaščito ter jasnejša ureditev pravic tistih beguncev iz Ukrajine, ki jim je ta status že priznan.

Za preprečevanje težko popravljivih posledic zaradi krize v Ukrajini in omejevalnih ukrepov proti Rusiji in Belorusiji je po mnenju vlade nujen tudi hiter odziv na področju gospodarstva. Za podjetja, ki so ali bodo zaradi prekinjenega ali oteženega dokončanja začetih poslov oz. oteženega sklepanja novih poslov s podjetji v tujini oz. v Ukrajini imela škodo, zakon predvideva ugodna posojila javnega sklada za podjetništvo.

Predlog zakona ureja tudi začasni ukrep menjave omejene količine bankovcev ukrajinske grivne, s katero razpolagajo osebe, za katere je uvedena začasna zaščita, v evre, kot je to določeno v priporočilih Sveta EU-ja o pretvorbi bankovcev grivne v valuto države članice gostiteljice v korist razseljenih oseb iz Ukrajine z dne 19. aprila 2022.

S predlogom zakona tudi uvajajo rešitve za blažitev preobremenjenosti državnih organov, vključenih v omenjene postopke. DZ naj bi ga obravnaval po nujnem postopku.

Source link: www.rtvslo.si