Slovenija

Sindikata carinikov in državnih organov za ustavno presojo novele zakona o finančni upravi Vlada ocenjuje, da je predlog za zadržanje neutemeljen

Sindikat carinikov in Sindikat državnih organov sta na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti določb novele zakona o finančni upravi, ki urejata imenovanje direktorjev finančnih uradov in možnost odvzema inšpektorjevih pooblastil.

V živo

Sindikata carinikov in državnih organov za ustavno presojo novele zakona o finančni upravi

Foto: BoBo

Zahtevo za ustavno presojo sta Sindikat carinikov Slovenije in Sindikat državnih organov Slovenije vložila za 10.a člen, ki določa, da predstojnik finančne uprave imenuje direktorje finančnih uradov za dobo petih let po izbirnem postopku na podlagi internega oziroma javnega natečaja, ter za nov peti odstavek 42. člena, da lahko predstojnik v disciplinskem postopku odvzame inšpektorju pooblastila zaradi ponavljajočih se nepravilnosti pri odločanju. Kot nepravilnosti pri odločanju se štejejo samovoljne in arbitrarne odločitve, ki se v postopku s pravnimi sredstvi pred sodišči izkažejo za nepravilne oziroma če gre za odstop od ustaljene sodne prakse. Ob tem sindikata predlagata začasno zadržanje izvrševanja predpisa.

Vlada je na dopisni seji ocenila, da je predlog za zadržanje neutemeljen, saj ne izkazuje, da bi z njunim izvrševanjem nastale škodljive posledice. Prav tako izpodbijana ureditev dosedanjim direktorjem finančnih uradov ne ogroža njihovih pravic iz delovnega razmerja, z izvajanjem določb pa po mnenju vlade tudi ne bodo nastale škodljive posledice za delovanje finančne uprave, so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

DZ je novelo sprejel 11. marca, veljati pa je začela 5. aprila. Po navedbah ministrstva novela izboljšuje pravno varnost strank ter učinkovitost in kakovost delovanja finančne uprave. Del opozicije mu je nasprotoval, saj da bo direktorju finančne uprave omogočil novo serijo kadrovskih zamenjav in da nova ureditev ne prinaša zaščite inšpektorjev, ki delujejo zakonito in v dobro države, temveč degradacijo.

Source link: www.rtvslo.si