Bez jedinstvenog stava vlasti i opozicije, stigli prijedlozi zaključaka NSRS

Izvor: N1

Pred kraj zasjedanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske pred narodne poslanike koji raspravljaju o položaju boračko invalidske zaštite stigli su zaključci. Dva bloka – vlast i opozicija ih nisu usaglasili pa svaki izlaze sa sopstvenim prijedlozima.

Opozicija, na čiji zahtjev je sjednica i sazvana predlaže osam zaključaka. Prvim zadužuju Vladu Republike Srpske da u roku od 60 dana na osnovu ažećeg zakona donese uredbu o boračkom odatku sa visinom osnovice koja ne smije biti manja od pet maraka po mjesecu učešća u zoni borbenih dejstava. Prema prijedlogu opozicije Vlada bi u roku od 60 dana osnovicu za obračun ličnih i porodičnih invalidnina poveća na 80% od prosječne neto plate za tekuću godinu.

Resorno ministarstvo bi dobilo zaduženje da izvrši pravičnu kategorizaciju po pripadnosti oružanim snagama na način da razdvoji one koji su učestvovali u direktnim borbama od onih koji nisu. Takođe, Vlada bi, prema prijedlogu opozicije dobila zaduženje da izvrši izmjene zakona o penzijskom osiguranju na način da demobilisanim borcima omogući odlazak u penziju sa 58 godina i umanjenje uduplanog ratnog staža.

Vlada bi dobila i zaduženje da hitno iznađe rješenje za zapošljavanje nezaposlene djece poginulih boraca i stambeno zbrinjavanje nezbrinutih porodica, ali i da bez odlaganja pristupi izmjenama i dopunama zakonskih i podzakonskih akata kojimma bi se na najbolji način poboljšao položaj ove kategorije, ali i da u izradu rješenja aktivno uključi predstavnike svih boračkih organizacija.

S druge strane, poslanici vladajuće koalicije koju čine SNSD, SP, DEMOS, US i NPS predlažu zaključke kojima bi se Vlada zadužila da sa radnom grupom, analizira i razmotri prijedloge svih organizacija koji su izneseni na današnjoj sjednici. Takođe, traži se od Vlade da provede aktivnosti na utvrđivanju broja socijalno ugroženih boraca starijih od 60 godina i da materijalno obezbijedi socijalno najugroženije računajući i borce mlađe od 60 godina.

Narodna skupština traži do Vlade, prema zaključku vladajućih, da izvrši uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za borce starije od 65 godina koji tom uplatom mogu ispuniti uslov za ostvarivanje prava na penziju, da akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu obezbijedi sredstva za samozapošljavanje demobilisanih boraca, da završi stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, ali i da svim borcima Vojske Republike Srpske, okrivljenima za ratne zločine koji su boravili u zatvoru čekajući na suđenje i koji su pravosnažno oslobođeni odgovornosti, uplati doprinose za penzioni staž za provedeno vrijeme u istražnom zatvoru kako bi kompletirali svoj radni, odnosno penzioni staž.

I o jednim i o drugim zaključcima poslanici će se izjasniti po okončanju rasprave koja je u toku.

Source link: ba.n1info.com