Slovenija

Vpis na dvojezični pouk srednjih šol na avstrijskem Koroškem upada Vpis k dvojezičnemu pouku zagotavlja obstoj programa

V ljudskih šolah na avstrijskem Koroškem so z vpisom zadovoljni, na višjih stopnjah pa vpis otrok k dvojezičnemu pouku upada. Na deželni izobraževalni direkciji so se zato odločili, da bodo opravili podrobnejše analize o vzrokih za manjše zanimanje.

V živo

Vpis na dvojezični pouk srednjih šol na avstrijskem Koroškem upada

Foto: BoBo

Prvi šolski dan je pomemben za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem. Vpis k dvojezičnemu pouku zagotavlja njen obstoj. Končnih podatkov o letošnjem vpisu še ni, a je že jasno, da je k dvojezičnemu pouku na ljudskih šolah prijavljenih 2000 otrok, kar je podobno kot lani.

Na srednjih šolah pa je stanje slabše, vpis k dvojezičnemu pouku v zadnjih letih pada. Po ljudskih šolah, torej prvih štirih razredih, številni učenci ne nadaljujejo z učenjem slovenščine.

«Zdaj pa bomo šli v evalvacijo dvojezičnega pouka. Od januarja naprej bo inštitut za razvoj kvalitete v Avstriji preveril manjšinjsko šolstvo. Tako da bomo dobili tudi odgovore,» je povedala vodja oddelka za manjšinsko šolstvo pri deželni izobraževalni direkciji Sabine Sandrieser.

So pa z vpisom zadovoljni na dveh najpomembnejših dvojezičnih srednjih šolah za koroške Slovence, to je na slovenski gimnaziji in dvojezični trgovski akademiji v Celovcu. «Trenutno imamo na naši trgovski akademiji 230 dijakinj in dijakov, od teh pa 70 do 72 v prvih letnikih,» je izjavil ravnatelj dvojezične trgovske akademije v Celovcu Johann Pogelschek.

«Na zvezni realni gimnaziji za Slovence imamo letos približno 500 dijakov, število se še malo spreminja in vpis je zadovoljiv, ker imamo spet štiri prve razrede,» pa je pojasnila Zalka Kuchling, ravnateljica slovenske gimnazije v Celovcu.

Narašča pa tudi število dijakov in dijakinj iz Slovenije.

Na avstrijskem Koroškem so se vrata odprla v dvojezičnih ljudskih in srednjih šolah

Source link: www.rtvslo.si