Neuspjeh u stvaranju konsenzusa o ključnim pitanjima od državnog interesa onemogućava operativnost institucije i održivost rezultata koji mogu rezultirati promjenom stava Evropskog suda za ljudska prava o djelotvornosti ustavne žalbe, rekao je Budimir Šćepanović

Šteta koju će plaćati građani

Tokom mog mandata rješavamo više predmeta nego što primimo: Šćepanović, Foto: Savo Prelević

Predsjednik Ustavnog suda Budimir Šćepanović ocijenio je da izostanak izbora sudija Ustavnog suda dovodi u pitanje održivost njegovih rezultata i može imati za posljedicu da Evropski sud za ljudska prava proglasi ustavnu žalbu u Crnoj Gori nedjelotvornim pravnim lijekom.

Suštinski to znači da će država podnosiocima predstavki plaćati štetu zbog prekomjernog trajanja postupaka pred Ustavnim sudom, kao i da će građani moći da preskoče taj sud u zaštiti svojih prava i direktno se obrate Strazburu. Odnosno pojednostavljeno, da US ne radi svoj posao i da građani zbog toga moraju biti novčano obeštećeni jer ne mogu da zaštite svoja prava.

”Izostanak konstruktivnog angažmana između političkih partija i neuspjeh u stvaranju konsenzusa o ključnim pitanjima od državnog interesa, kao što je to izbor sudija Ustavnog suda, onemogućavaju potpunu operativnost ove institucije, dovodeći u pitanje održivost postignutih rezultata, koji u krajnjem mogu rezultirati promjenom stava Evropskog suda za ljudska prava o djelotvornosti ustavne žalbe, na štetu prvenstveno države i efikasne zaštite ‘ustavnosti i zakonitosti’, zaštite prava i sloboda naših građanki i građana, a potom i međunarodnog ugleda Crne Gore”, rekao je predsjednik Ustavnog suda Budimir Šćepanović za “Vijesti”.

Da postoji mogućnost da Evropski sud promijeni stav o djelotvornosti ustavne žalbe upozorila je nedavno zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Valentina Pavličić. Ona je skupštinskom Ustavnom odboru 3. novembra uputila dopis u kojem je upozorila na tu mogućnost, zbog, kako je navela, dugog perioda u kojem se procesuiraju i ne donose odluke pred Ustavnim sudom.

Source link: www.vijesti.me