Slovenija

Šole odslej delujejo kot pred epidemijo. Model B je odpravljen.

Pristojno ministrstvo je formalno odpravilo izvajanje pouka po modelu B. Šole bodo izvajale pouk kot pred epidemijo, a z vzdrževanjem higienskih ukrepov.

V živo

Šole odslej delujejo kot pred epidemijo. Model B je odpravljen.

Prizor iz epidemičnega časa. Foto: BoBo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v uradnem listu objavilo spremembo sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih v tem šolskem letu, piše v sporočilu za javnost.

Izvajanje programov po modelu B se tako od danes (sreda) ukinja. Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v nadaljevanju tega šolskega leta pri izvajanju programov upoštevali trenutne epidemične razmere in izvajali ukrepe, skladne s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Po modelu B se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem pa veljajo omejitve, ki so vezane na izvajanje kabinetnega pouka, obveznega in razširjenega programa zunaj šole, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva otrok, ki v šolo pridejo z organiziranim šolskim prevozom, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti.

Model B predvideva normativno število učencev v oddelku in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine, na primer pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ob izvajanju higienskih ukrepov.

Source link: www.rtvslo.si