Slovenija

Dnevna obremenitev ustavnega sodnika je od pet do šest zadev Poročilo o delu ustavnega sodišča v letu 2021

Ustavno sodišče je lani rešilo1300 zadev, ostalo pa jim jih je še 100, je sporočil predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto. Žalosti ga, da vlada v odmeri proračuna ni prisluhnila njihovim pobudam po dodatnih prostorih.

V živo

Dnevna obremenitev ustavnega sodnika je od pet do šest zadev

Matej Accetto. Foto: BoBo

Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto je ob predstavitvi poročila o delu za leto 2021 poudaril visok pripad pobud in zahtev za ustavno presojo.

Od pet do šest zadev je dnevna obremenitev ustavnega sodnika. «Zadeve po naravi stvari postajajo vse kompleksnejše, najenostavnejša vprašanja ustavnega varstva so bila razrešena že v prvih letih delovanja ustavnega sodišča,» je opozoril Accetto.

Velik pripad Accetto sicer razume kot odraz zaupanja v delo sodišča in potrditev njegove vloge kot varuha ustavnosti, vendar hkrati se ta vloga lahko ohromi s podaljševanjem časa obravnave zadev.

Sodišče je že izčrpalo notranje rezerve in pri postopkih že optimiziralo svoje delovanje. Rešitev vidijo v kadrovski okrepitvi v svetovalski službi, za kar pa bi potrebovali dodatne prostore.

Predlog finančnega načrta je sodišče predhodno že uskladilo s strokovnimi službami ministrstva za finance, vendar ga je vlada nato enostransko močno znižala, je povedal.

Delo ustavnega sodišča so sicer lani močno zaznamovale zadeve, ki so se nanašale na različne vidike ukrepov zaradi epidemije covida-19. Takšnih je bilo kar četrtina in jih je sodišče obravnavalo prednostno, večino jih je tudi že dokončno rešilo.

Source link: www.rtvslo.si