Slovenija

Cigler Kralj razrešil direktorico CSD-ja Ljubljana Anjo Osojnik Opiral se je na odločitev sodišča

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je razrešil Anjo Osojnik z mesta direktorice CSD-ja Ljubljana. Tako se je odločil na podlagi kršitev, ki jih je ugotovilo višje delovno in socialno sodišče.

V živo

Poudarki
  • Anja Osojnik: Revizija zadeve poteka

Cigler Kralj razrešil direktorico CSD-ja Ljubljana Anjo Osojnik

Minister za delo Janez Cigler Kralj. Foto: BoBo

Višje delovno in socialno sodišče je 27. januarja razveljavilo volitve v CSD-ju Ljubljana, na katerih so novembra lani odpoklicali enega od predstavnikov zaposlenih v svetu centra Ivana Janka Cafuto, ki je bil tudi predsednik sveta. Kot je zapisalo v sodbi, vsekakor ni v pristojnosti direktorja centra, da sprejme navodilo za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svetu centra. Svet je namreč organ, kateremu je direktor odgovoren za svoje delo, so navedli.

Na ministrstvu so v odgovoru za Slovensko tiskovno agencijo spomnili na to sodbo. Kot so dodali, je minister na podlagi kršitev, ki jih je ugotovilo višje sodišče, presodil, da so v obravnavanem primeru podane dejanske okoliščine, ki skladno z zakonom o socialnem varstvu predstavljajo zakonski razlog oziroma pravno podlago za predčasno razrešitev Anje Osojnik.

Razrešena pravi, da je zadeva v reviziji

Anja Osojnik pa ugotavlja, da se razrešitev navezuje izključno na izdajo navodila za volitve predstavnikov delavcev v svet centra. «Zanimivo je, da je ministrstvo predhodno samo podalo mnenje, da sem zaradi obstoja pravne praznine ravnala pravilno,» je navedla za agencijo. Soglasje k navodilom so po njenem pojasnilu podali tudi sindikati.

V povezavi s sodbo višjega sodišča pa je pojasnila, da poteka revizijski postopek. Senat vrhovnega sodišča je namreč soglasno sprejel odločitev, da se dopusti revizija in se to pravno vprašanje znova obravnava. Glede na to meni, da bi moralo ministrstvo z odločitvijo počakati na odločitev vrhovnega sodišča.

Da gre očitno za politične interese, po njeni oceni izhaja tudi iz dejstva, da je ministrstvo v zadnjem letu dvakrat menjalo svoje člane v svetu zavoda. Dodala je, da so na svetu zavoda na podlagi pobude Cafute kot predsednika sveta kar štirikrat poskušali obravnavati predlog za njeno razrešitev, a obravnave te točke ni bilo. «Člani sveta so namreč krivdno odgovorni za nezakonite odločitve, minister pa ne,» je opomnila.

Meni, da vodenje strokovne ustanove, kakršna je center za socialno delo, ni prostor za politične interese. «Neetično je takšno odločitev sprejeti v času odhajanja, posledice morebitnih napačnih odločitev pa prepustiti naslednjemu ministru,» je prepričana.

Source link: www.rtvslo.si