Slovenija

Število prebivalcev Slovenije upada Podatki državnega statističnega urada

Slovenija je na začetku leta imela 2.107.180 prebivalcev oziroma 0,1 odstotka manj kot leto prej. Lani se je tako število prebivalcev zmanjšalo za skoraj 1800. Med prebivalci je bilo na začetku leta sicer 8,2 odstotka tujih državljanov.

V živo

Število prebivalcev Slovenije upada

Foto: BoBo

Število državljanov Slovenije se je lani zmanjšalo za 5600, število tujcev pa se je povečalo za 3800, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).

V Sloveniji je 1. januarja prebivalo 1.057.695 moških in 1.049.485 žensk. Delež žensk med državljani Slovenije je znašal 51,1 odstotka, ta delež sicer zelo počasi upada že več let, med tujimi pa 35,5 odstotka. Po več kot dveh letih upadanja delež tujk od 1. aprila 2020 po podatkih Sursa znova narašča.

Število prebivalcev Slovenije upada

Tuji državljani med prebivalci. Foto: Surs

Po začasnih podatkih za lansko 4. četrtletje je bil naravni prirast negativen (-2073), selitveni prirast pa pozitiven (545). Med oktobrom in decembrom se je rodilo 4647, umrlo pa je 6720 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 166 (štiri odstotke) višje, število umrlih pa za 1716 oz. 20 odstotkov nižje kot v enakem obdobju leta 2020. Vrednost naravnega prirasta na 1000 prebivalcev se je v enem letu skoraj prepolovila: z -7,5 na -3,9.

V zadnjih treh mesecih lanskega leta je zakonsko zvezo sklenilo 780 parov ali 69 oz. 10 odstotkov več kot v istem obdobju 2020, razvezalo pa se je 567 parov ali 169 oz. 42 odstotkov več.

Registriranih je bilo 28.092 notranjih selitev ali za 35 odstotkov manj kot v istem četrtletju 2020. Takrat je bilo visoko število notranjih selitev v veliki meri povezano z ukrepi za zajezitev širjenja covida-19 (prijave spremembe prebivališča ob prepovedi gibanja med občinami).

Število prebivalcev Slovenije upada

Slovenija v četrt stoletja skozi prizmo številk

V opazovanem obdobju se je k nam priselilo 6662 prebivalcev. To je 100 ali 1,5 odstotka več kot v istem obdobju 2020. Odselilo se je 6117 prebivalcev ali za 20 odstotkov več. Število odseljenih državljanov Slovenije (1518) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (4599).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 1344), medtem ko je bil selitveni prirast državljanov Slovenije negativen; iz države se je namreč odselilo 799 Slovencev več, kot se jih je vanjo priselilo.

Source link: www.rtvslo.si