Slovenija

Izteka se rok za morebiten prenos prijave na drugo srednjo šolo Izteka se tudi rok za prenos prijave v drug dijaški dom

Kandidati oziroma učenci, ki so spremenili svojo odločitev o vpisu v srednjo šolo, lahko prijavo na drugo šolo oziroma drug izobraževalni program prenesejo le še v ponedeljek. Pozneje prenos ne bo več mogoč, razen če bodo za to opravičljivi razlogi.

V živo

Izteka se rok za morebiten prenos prijave na drugo srednjo šolo

Foto: BoBo

Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, na katerih bo vpis omejen, ne bo končan, torej do 30. junija.

Šole bodo učence o morebitni omejitvi vpisa obvestile najpozneje do 27. maja, 16 .junija pa bo že potekal vpis za sprejete v prvem krogu izbirnega postopka.

Do 24. junija bo nato potekala prijava za vpis v drugem krogu izbirnega postopka, 1. julija pa še vpis za sprejete kandidate v drugem krogu.

V srednjih šolah je za šolsko leto 2022/23 na voljo 25.198 mest (lani 24.108), od tega v programih nižjega poklicnega izobraževanja 700 mest, srednjega poklicnega izobraževanja 6872 mest, v programih srednjega strokovnega izobraževanja pa 10.176 mest. V programih splošnih gimnazij je na voljo 5976 mest, od tega v zasebnih šolah 504 mest, v programih strokovnih gimnazij pa je razpisanih 1474 mest.

Osnovno šolo letos končuje 19.881 učencev, kar je 310 manj kot lani.

Izteka se tudi rok za prenos prijave v drug dijaški dom. Za novo šolsko leto je v dijaških domovih predvidenih skupaj 2263 mest.

Source link: www.rtvslo.si