Iz cisterne iscurila nafta u Jablaničko jezero, spriječeno širenje zagađenja

Izvor: FUZIP

Oko 14 sati, u mjestu Čelebići na području Općine Konjic jučer je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo više vozila, između ostalih i dvije cisterne. Glavni federalni vodni inspektor se hitno uputio na mjesto događaja radi provjere navoda da je prilikom nezgode iz cisterne iscurila znatna količina nafte na cestu, te da je rigolom i kanalom u dužini od tridesetak metara završila u akumulaciji Jablaničkog jezera.

Prilikom obilaska kompletnog područja potencijalno štetnog izliva, glavni federalni vodni inspektor je odmah, a u saradnji sa Agencijom za vodno područje Jadranskog mora u Mostaru, organizovao sve aktivnosti u cilju spriječavanja daljnjeg širenja zagađenja od nafte, kao i sanacije nastalog zagađenja.

Iz cisterne iscurila nafta u Jablaničko jezero, spriječeno širenje zagađenja

Izvor : FUZIP

Odmah nakon incidenta, inspekcijskim nadzorom je konstatovano da se naftna mrlja spustila u Jablaničko jezero, te je interventno angažovana ovlaštena firma koja je odmah očistila dio ceste od naftnih mrlja, te postavila plutajuću barijeru kod koje se vrši prikupljanje i vađenje naftne mrlje sa vode Jablaničkog jezera.

“Prilikom inspekcijskog nadzora nije konstatovan pomor ribe, te se ne vide naznake opasnosti od ekološke katastrofe”, saopćili su iz Federalne uprava za inspekcijske poslove.

Source link: ba.n1info.com