Slovenija

Po vetu bo DZ ponovno glasoval o zakonih o zaščiti živali, o KGZS-ju in o povračilu covidnih glob Nadaljevanje redne seje državnega zbora

Poslanke in poslanci bodo ponovno odločali o usodi novel zakonov o zaščiti živali in o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) ter zakona o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov, na katere je državni svet izglasoval veto.

V živo V živo

Vsem trem zakonom, ki jih je DZ prvotno sprejel konec septembra, se obeta, da bodo na ponovnem glasovanju prejeli potrebnih 46 glasov.

Novela zakona o zaščiti živali med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, popolno prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter uvaja institut kvalificiranega prijavitelja.

V živo iz državnega zbora

Neposreden prenos seje Državnega zbora lahko od 9. ure dalje spremljate na 3. programu Televizije Slovenija.

Kmetje sicer sprejemu novele ostro nasprotujejo. V Sindikatu kmetov Slovenije so opozorili, da novela zakona o zaščiti živali ne uživa širše podpore veterinarske, kmetijske in pravne stroke, pa tudi ne zakonodajnopravne službe DZ-ja. Če bo novela vnovič sprejeta v DZ-ju, kmetje napovedujejo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.

Novela zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), o kateri bo prav tako potekalo drugo glasovanje, določa, da za člane vodstvenih organov zbornice na naslednjih volitvah med drugim ne bi smeli kandidirati politični funkcionarji in člani organov političnih strank.

Po vetu bo DZ ponovno glasoval o zakonih o zaščiti živali, o KGZS-ju in o povračilu covidnih glob

Sorodna novica Državni svetniki izglasovali tri vete, tudi na zakon o povračilu glob iz časa epidemije covida-19

Ključni cilj zakona o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov pa je odpraviti posledice pretirane represije in čezmernih posegov v človekove pravice, do katerih je prišlo zaradi vladanja z neustavnimi odloki v času epidemije covida-19.

DZ bo na seji glasoval tudi o predlogu novele zakona o urejanju trga dela, predlogu dopolnitve zakona o Bloudkovih priznanjih in predlogu novele zakona o duševnem zdravju, ki jih je prav tako obravnaval v torek. Poslanci bodo glasovali tudi o predlogu sklepa, da se začne postopek za spremembo ustave pri imenovanju sodnikov in Sodnem svetu. Za sprejetje sklepa bo potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih poslancev.

Največ časa bodo poslanke in poslanci sicer namenili poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2022.

Source link: www.rtvslo.si