Slovenija

Po blokadi delodajalcev sindikati pozivajo vlado, naj sprejme predlog zakona o delovnih razmerjih Sindikati so prepričani, da se delodajalci nočejo vrniti na ESS, ker želijo ustaviti spremembe zakona

Sindikati, člani ESS-ja, so vlado pozvali k takojšnjemu sprejetju predloga zakona o delovnih razmerjih brez naknadno vključenih določb. Prepričani so, da zakon močno izboljšuje pravno varnost, delodajalcem pa ne nalaga novih obveznosti.

V živo

Po blokadi delodajalcev sindikati pozivajo vlado, naj sprejme predlog zakona o delovnih razmerjih

Sindikalne centrale opozarjajo, da je bilo v usklajevanje predloga zakona vloženega veliko časa in truda, a je nato postopek zastal zaradi izstopa delodajalcev iz ESS-ja. Foto: MMC RTV SLO

Zveza svobodnih sindikatov, konfederacija sindikatov Pergam, konfederacija sindikatov javnega sektorja, konfederacija sindikatov 90, KNSS-Neodvisnosti, Slovenska zveza sindikatov Alternativa in zveza delavskih sindikatov Solidarnost so na vlado naslovili poziv, naj postopek obravnave zakona o delovnih razmerjih, o katerem so na Ekonomsko-socialnem svetu razpravljali več kot pol leta, konča v najkrajšem mogočem času in naj predlog pošlje v parlamentarni postopek.

Kot so zapisali, je zakon o delovnih razmerjih za pravice delavk in delavcev velikega pomena, saj prinaša nekatere rešitve s področja usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, z vidika predvidljivosti delovnih pogojev za zaposlene pa je po oceni sindikatov zlasti pomembno, «da se končno uredi problematika zlorabe opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, neučinkovito varstvo delavskih predstavnikov, reintegracija delavcev v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter da se z vidika zastaralnih rokov za denarne terjatve prekarni delavci postavijo v enakopraven položaj z redno zaposlenimi».

Kot so navedli, se hkrati v zakonu urejajo nekatere nejasnosti in zagotavljajo ustrezne podlage za učinkovitejše delo inšpektorjev za delo. «Gre za rešitve, ki ne nalagajo nobenih novih neposrednih finančnih obveznosti gospodarstvu, močno pa izboljšujejo pravno varnost zaposlenih,» so poudarili v omenjenih sindikalnih centralah.

Pojasnili so še, da je bilo na ESS-ju v usklajevanje tega zakona vloženega veliko časa in truda z iskanjem kompromisov, zdaj pa postopek stoji, ker delodajalci ne želijo več sodelovati v ESS-ju. Sindikati so ob tem poudarili, da si želijo nadaljnjega delovanja v Ekonomsko-socialnem svetu – ob spoštovanju pravil in spoštovanju enakopravnosti socialnih partnerjev –, a delodajalci po njihovi oceni izvajajo blokado, ki ne koristi nobeni strani. «Žal poskus sklica kolegija ESS-ja in seje ESS-ja v ta namen nista bila uspešna, saj delodajalska stran svojo udeležbo pogojuje s predhodnim dogovorom o nadaljnjem delu ESS-ja, kar vidimo predvsem v funkciji blokade zaključka obravnave zakona o delovnih razmerjih na ESS-ju,» so zapisali.

«Pogajanja so bila končana na točki, ko je bilo nedvoumno, da iskanje kompromisov ni več mogoče, ker gre za vsebine, o katerih se zaradi nasprotujočih interesov ne moremo več uskladiti. Zato pričakujemo, da bo vlada nemudoma obravnavala predlog zakona o delovnih razmerjih, ki je bil predmet usklajevanja med socialnimi partnerji, brez naknadno vključenih določb,» so še poudarili v sindikalnih združenjih.

Source link: www.rtvslo.si