Slovenija

Državni svet bo odločal o vetu na tri zakone, med drugim tudi glede povrnitve glob iz časa epidemije Seja državnega sveta

Državni svet bo odločal o predlogih za odložilni veto na novelo zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), novelo zakona o zaščiti živali ter zakon o povračilu glob iz časa epidemije covida-19. Omenjene zakone je DZ potrdil pred tednom dni.

V živo

Državni svet bo odločal o vetu na tri zakone, med drugim tudi glede povrnitve glob iz časa epidemije

Foto: Državni svet/Facebook

Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj, povezanih z določenimi prekrški med epidemijo covida-19, vrača globe, stroške prekrškovnih postopkov in postopkov prisilne izterjave ter odvzete premoženjske koristi, ki so bili plačani oziroma izterjani v postopkih, ki so bili uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile v neskladju z ustavo.

Komisija državnega sveta za državno ureditev pa je na ponedeljkovi seji ocenila, da je ureditev, ki jo predvideva zakon, neustrezna in neutemeljena. Med epidemijo covida-19 je bilo zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja ljudi treba sprejemati epidemiološke ukrepe, to so bile izjemne okoliščine, so poudarili.

Novela zakona o KGZS-ju omejuje političnim funkcionarjem in članom organov političnih strank na državni ravni kandidiranje na naslednjih volitvah za člane določenih organov zbornice. Omejitev se osredotoča na ključne organe zbornice, torej svet, upravni odbor ter predsednika in podpredsednike.

Člani komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na ponedeljkovi seji ocenili, da je novela med drugim ustavno sporna z vidika načela enakosti pred zakonom in načela pravne države. Obenem po njihovem mnenju močno posega v avtonomijo kmetijske zbornice.

Novela zakona o zaščiti živali med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, popolno prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah. Člani komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opominjajo, da novela ni bila deležna širše podpore veterinarske in kmetijske stroke. Opozorili so tudi na nekatere določbe, ki so vprašljive z ustavnopravnega vidika.

Source link: www.rtvslo.si