Slovenija

Umrl je profesor, ustavni pravnik in prvi predsednik državnega sveta Ivan Kristan Funkcijo predsednika državnega sveta je opravljal od leta 1992 do 1997

Umrl je Ivan Kristan, nekdanji novinar, profesor, rektor ljubljanske univerze in sodnik na ustavnem sodišču SFRJ v Beogradu. Po osamosvojitvi Slovenije je bil tudi prvi predsednik državnega sveta. Star je bil 93 let.

V živo

Umrl je profesor, ustavni pravnik in prvi predsednik državnega sveta Ivan Kristan

Leta 1990 je Kristan kot ustavni sodnik v Beogradu dosegel, da Ustavno sodišče SFRJ ni sprejelo začasne odredbe zoper zakon o plebiscitu, tako da se je plebiscit v Sloveniji 23. decembra 1990 zgodil brez zapletov. Foto: BoBo/Borut Živulović

Ivan Kristan, rojen leta 1930 v vasi Arnovo selo pri Artičah, je mladost preživel v osmih evakuacijskih taboriščih po vzhodni in srednji Nemčiji. Po vrnitvi v Slovenijo je končal gimnazijo v Brežicah, po opravljeni maturi leta 1951 pa se je vpisal na študij prava na ljubljanski pravni fakulteti. Diplomiral je leta 1957, doktoriral pa leta 1965.

Med študijem je bil zaposlen kot novinar pri Ljubljanskem dnevniku in pri Ljudski pravici. Leta 1967 se je zaposlil na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1977 pa je postal redni profesor. Na pravni fakulteti je predaval ustavno pravo Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in primerjalno ustavno pravo, na filozofski in na teološki fakulteti v Ljubljani pa družbeno ureditev SFRJ.

Med letoma 1981 in 1985 je bil dekan pravne fakultete, od 1985 do 1987 pa rektor Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani.

Več pomembnih dosežkov na Ustavnem sodišču v Beogradu

V letih 1987–1991 je bil sodnik Ustavnega sodišča SFRJ v Beogradu. Leta 1990 je dosegel, da ustavno sodišče ni sprejelo začasne odredbe zoper zakon o plebiscitu, tako da se je plebiscit v Sloveniji 23. decembra 1990 zgodil brez zapletov. Leta 1991 je na Ustavnem sodišču Jugoslavije dosegel tudi, da je sodišče začelo postopek o umiku Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Med letoma 1992 in 1997 je bil prvi predsednik državnega sveta.

Glavne teme njegovih raziskav so bile nacionalno vprašanje, federalizem, problematika parlamentarizma (problem dvodomnosti) in problematika človekovih pravic. V zadnjem času si je prizadeval, da bi DZ sprejel akt o notifikaciji nasledstva Slovenije po Jugoslaviji zaradi Avstrijske državne pogodbe.

Leta 2003 mu je bil podeljen naziv zasluženega profesorja ljubljanske univerze.

Source link: www.rtvslo.si