Slovenija

Na jesenskem roku splošne mature uspešnih nekaj manj kot 40 odstotkov kandidatov Maturo opravilo nekaj več kot 90 odstotkov kandidatov

Na jesenskemu roku splošne mature je bilo uspešnih 330 kandidatov, kar je 39,7 odstotka vseh, ki so pristopili. Skupno je splošno maturo v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 91,1 odstotka vseh kandidatov.

V živo

Na jesenskem roku splošne mature uspešnih nekaj manj kot 40 odstotkov kandidatov

Foto: BoBo

K letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 1080 kandidatov (lani 999), izpitov pa se je udeležilo 831 kandidatov (lani 694), ki so maturo opravljali iz 31 predmetov, so sporočili z Državnega izpitnega centra.

Skupno je bilo v jesenskem izpitnem roku uspešnih 330 kandidatov, kar predstavlja 39,7 odstotka vseh, ki so k izpitnemu roku pristopili. Lani je bilo takih 378 oziroma 54,5 odstotka.
Od 297 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in so v letošnjem jesenskem roku prvič pristopili k maturi, jih je 110 oziroma 37 odstotkov uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih je bilo 187 kandidatov.

Splošno maturo je na letošnjem jesenskem roku ponovno v celoti opravljalo 97 kandidatov, uspešno jo je opravilo osem kandidatov oziroma 8,3 odstotka. Izmed 63 kandidatov, ki so izboljševali ocene, jih je bilo 46 oziroma 73 odstotkov uspešnih.

Eno ali dve negativni oceni je popravilo 192 kandidatov oz. 50 odstotkov od skupno 384. Lani je bilo takih 229 kandidatov oziroma 63,3 odstotka.

Od 24 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo pet kandidatov oz. 20,8 odstotka uspešnih.

Delež uspešnejših nekoliko manjši kot lani

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku (pred jesenskimi ugovori) uspešno opravilo 5804 kandidatov, kar predstavlja 91,1 odstotka vseh, ki so jo opravljali. Lani je delež uspešnih znašal 93,6 odstotka.

K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenski izpitni rok prijavilo 287 kandidatov (lani 295). Izpit je opravljalo 199 kandidatov, od katerih je bilo 84 oziroma 42,2 odstotka uspešnih (lani 104 oziroma 52,3 odstotka).

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem izpitnem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 7. ure ogledali tudi na spletu.

Elektronski vpogledi v rezultate jesenskega roka splošne mature bodo trajali tri dni, od danes do 18. septembra, kandidat pa lahko v izpitno dokumentacijo vpogleda večkrat. Od ponedeljka dalje bodo dostopi do izpitne dokumentacije na spletni strani onemogočeni, vidni pa bodo ostali osnovni podatki o rezultatih splošne mature, to so splošni uspeh, ocene in točke po predmetih.

Za maturante, ki bodo do 19. septembra vložili ugovor, bodo osnovni podatki posodobljeni po pritožbeni seji državne komisije za splošno maturo, ki o ugovoru odloči v 60 dneh po prejemu obrazloženega ugovora v elektronski obliki, so navedli pri Državnem izpitnem centru.

K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 2564 kandidatov (lani 2446). Izpitov se je na 133 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1680 kandidatov (lani 1519), od tega 1213 dijakov in 467 preostalih.

V celoti je jesenski izpitni rok poklicne mature, torej vse štiri predmete, prvič opravljalo 657 kandidatov (lani 494). Od teh je vse izpite uspešno opravilo 424 kandidatov, kar predstavlja 64,54 odstotka (lani 328 kandidatov oziroma 66,40 odstotka).

Source link: www.rtvslo.si