Slovenija

Pomoč na domu je vse dražja V Ljubljani je pomoč na domu med najcenejšimi v državi

Zaradi vse višjih stroškov dela in cen energentov se je ali pa se bo v kratkem podražila tudi pomoč na domu invalidom in starejšim od 65 let v skoraj vseh slovenskih občinah.

V živo

Pomoč na domu je vse dražja

Foto: Pixabay

Pomoč na domu je pomembna socialnovarstvena storitev, ki starejšim od 65 let in invalidom omogoča, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju. Zaradi vse višjih stroškov dela in cen energentov se je ali pa se bo v kratkem podražila tudi pomoč na domu v skoraj vseh slovenskih občinah. S tem se poglabljajo stiske uporabnikov in občin, ki storitev sofinancirajo najmanj 50-odstotno. Odstotek določijo same glede na finančno moč občine in število uporabnikov.

Razlike v ceni in s tem dostopnosti pomoči na domu so med občinami velike. V zasavski regiji je na primer v Litiji treba odšteti 4,2 evra za uro pomoči ob delovnikih, v Trbovljah pa 8,7 evra. Občina Hrastnik sofinancira 69 odstotkov ekonomske cene pomoči na domu, cena za uporabnike je tako 7,3 evra za uro. «Žal je situacija nesistemska, občine lahko le glede na denar, ki ga imamo, pomagamo občankam in občanom. Dejstvo je, da ne postavljamo vseh državljank in državljanov v enak položaj,» opozarja župan Hrastnika Marko Funkl.

V Ljubljani je pomoč na domu med najcenejšimi v državi in ob delovnikih znaša 4,4 evra za uro. Po besedah direktorice Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana Lilijane Batič Dernovšek je težko napovedati, kako dolgo bo pri tem ostalo. «Dvigujejo se plače, sprejemajo se novi aneksi h kolektivnim pogodbam, dvigujejo se plačni razredi za zaposlene. Za zdaj vse te stroške obvladujemo in ohranjamo dostopno ceno.«

Prav cena je največkrat poglavitna pri odločitvi uporabnika za pomoč na domu in o njenem obsegu. Za storitev se zdaj odloči le odstotek in pol upravičencev, zato je 30 let star zakon treba spremeniti, poudarja sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič. «Ne zadostuje z vidika potreb, z vidika same storitve in z vidika cenovne dostopnosti. Zaradi organizacije, kot jo poznamo zdaj, je v nekaterih občinah oskrba na domu dostopna bolj, v drugih pa manj, v nekaterih je dražja, v drugih cenejša. Tudi z vidika pravičnosti to ni v redu

Z novim zakonom o dolgotrajni oskrbi bi povečali nabor storitev v okviru pomoči na domu. Spremenili bi tudi način financiranja, da ne bi več tako obremenjeval občinskih proračunov. Poleg vse višjih stroškov pa se izvajalci pomoči na domu spopadajo tudi z vse hujšo kadrovsko stisko.

Source link: www.rtvslo.si