Slovenija

Zagovornik načela enakosti za zagotovitev dostopa do javnih objektov brez arhitekturnih ovir Priporočilo zagovornika načela enakosti

Zagovornik načela enakosti ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru, opominja, da je treba najpozneje do 11. decembra 2025 zagotoviti, da bodo obstoječi objekti v javni rabi dostopni vsem z invalidnostmi.

V živo

Zagovornik načela enakosti za zagotovitev dostopa do javnih objektov brez arhitekturnih ovir

Foto: Radio Maribor/simbolična fotografija

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je s priporočilom opozoril na pravočasno izvedbo dejavnosti za uresničitev te zahteve iz zakona o izenačevanju možnosti invalidov in ga naslovil na državne organe, občine in ustanove s področja storitev javne uprave, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, kulture in športa, so zapisali pri zagovorniku.

Zagovornik načela enakosti poudarja, da dostopnost objektov koristi vsem, ne samo osebam z invalidnostmi. Lažje se v njih gibljejo starejši ljudje, starši z otroškimi vozički in vsi, ki so začasno poškodovani. «Glede na to z odpravljanjem arhitekturnih in drugih ovir delamo funkcionalno okolje ne samo za ljudi z invalidnostmi, ampak tudi za vse druge, ki to potrebujejo,» so pri zagovorniku povzeli njegove besede.

Poleti je tudi pripravil posebno poročilo o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane, v katerem je med drugim ugotovil, da le približno četrtina obstoječih objektov, v katerih se izvaja srednješolski pouk, omogoča vse pogoje za vključitev gibalno oviranih v izobraževalni proces.

Po njegovi ugotovitvi je stanje takšno, čeprav je po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov izrecno prepovedana diskriminacija zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi.

Source link: www.rtvslo.si