Slovenija

Obmejnim občinam pet milijonov evrov zaradi povečanega nadzora meje Z denarjem se financirajo infrastrukturni projekti, pomembni za nadzor meje

V letošnjem proračunu je za povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje namenjenih pet milijonov evrov, od tega bosta dva milijona razdeljena med vse obmejne občine, trije milijoni pa le tistim na južni meji, je pojasnil notranji minister Aleš Hojs.

V živo

Obmejnim občinam pet milijonov evrov zaradi povečanega nadzora meje

Foto: BoBo

Kot je v izjavi za javnost dejal notranji minister Aleš Hojs, se je na ministrstvo za notranje zadeve pred dobrima dvema letoma obrnila skupina županov v želji, da bi občine na južni meji dobile pomoč pri financiranju infrastrukturnih projektov na njihovem območju, ki pa so pomembni tudi za policijo, ki skrbi za nadzor meje.

Tem občinam so določena sredstva zagotovili že v letu 2020 in 2021. Za leto 2021 je bilo po podatkih notranjega ministrstva občinam ob zunanji schengenski meji izplačanih 3,47 milijona evrov, za leto 2020 pa 2,76 milijona evrov.

Za letošnje leto so se po ministrovih besedah «glede na aktualne varnostne razmere in vse, kar nas potencialno še lahko čaka«, odločili, da del sredstev namenijo vsem obmejnim občinam, ne zgolj tistim na južni, torej schengenski meji. Del sredstev pa bo še vedno namenjen le tistim občinam, ki so najbolj obremenjene z nezakonitimi prehodi meje oz. povečanim nadzorom meje.

Pri tem je Hojs pojasnil, da pravno podlago za delno povrnitev stroškov občinam ob državni meji, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje ali so posledica izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje, predstavlja novela zakona o nadzoru državne meje, sprejeta na začetku letošnjega leta. Pretekli teden pa je bila nato sprejeta še uredba, s katero so bila določena še merila in metodologija za izračun ter način uveljavljanja povračila stroškov.

Kot so navedli na ministrstvu, se sredstva med občine, v katerih vlada s sklepom ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v preteklem koledarskem letu, razdeli glede na dolžino meje v posamezni občini, število mejnih prehodov, število prebivalcev občine, število nezakonitih prehodov in druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju.

Zahtevek za povračilo dela stroškov morajo občine poslati ministrstvu za notranje zadeve do 15. novembra tekočega koledarskega leta, podlaga za povračilo dela stroškov pa so predloženi računi in dokazila o plačilih, ki jih občine priložijo zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in listinsko dokumentacijo.

Župan občine Kostel Ivan Črnkovič, ki je pred dvema letoma podal pobudo za tovrstna povračila občinam ob južni meji, je dejal, da so jim ta sredstva v veliko pomoč. S tem denarjem so naredili ogromno luči po vaseh ob meji, ki so bile praktično brez javne razsvetljave. Asfaltirali so veliko makadamskih cest, popravljajo poti, ki služijo policiji in Slovenski vojski za patruljiranje ob meji, je še navedel.

Državna pomoč za obmejne občine

Source link: www.rtvslo.si