Če ne bodo pridobili ocen v šoli, jih ob koncu šolskega leta čakajo razredni izpiti

V osnovnih šolah se zaradi obveznega samotestiranja na novi koronavirus na daljavo šola odstotek otrok. Delež se je sicer od novembra ves čas zmanjševal, a nekateri starši ukrepom še nasprotujejo. Ocene pa učenci lahko pridobijo le v šolskih prostorih.

Zaradi nestrinjanja staršev z ukrepi se na daljavo šola še okoli odstotek osnovnošolcev

Foto: Pixabay

V osnovnih šolah je od sredine novembra za necepljene učence in tiste, ki covida-19 niso preboleli v zadnjih šestih mesecih, trikrat na teden obvezno samotestiranje na novi koronavirus. Učenci ga izvajajo sami v razredih ob ponedeljkih, sredah in petkih.

Starši so za samotestiranje otroka morali podpisati soglasje, če ga niso, njihov otrok fizično ne more v šolo in se mora šolati na daljavo. Ob uvedbi samotestiranja 17. novembra 2021 soglasja ni imelo 3,61 odstotka učencev. Največ jih je bilo med prvo- in drugošolčki, v devetem razredu pa je bilo takih manj kot dva odstotka.

Delež se je nato začel zmanjševati in še vedno pada. Na ministrstvu zbirajo podatke tedensko. V zadnjem tednu pouka v mesecu decembru se je zaradi nasprotovanja smotestiranju na daljavo šolalo 1,29 odstotka vseh učencev, po praznikih pa se jih je nekaj znova vrnilo v šolske klopi. Zadnji podatki iz 4. januarja kažejo, da jih doma ostaja dober odstotek — 1, 09 %. Vse šole sicer teh podatkov ne pošiljajo, še dodajajo na ministrstvu.

«Število je v upadanju, saj so starši ugotovili, da je to za njih slabo in so se počasi odločili dati soglasja. Podobno kot pri nas ugotavljajo tudi na drugih šolah,» pravi ravnatelj OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani in predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan.

Učitelji za šolajoče doma pripravijo toliko, kolikor zmorejo

Učenci morajo namreč od doma sami predelati šolsko snov. «Šole si ne moremo privoščiti, da bi vzporedno vodili pouk v živo in na daljavo. Na večini šol niti ni tehničnih pogojev, da bi lahko prenašali razlago učitelja hkrati še po spletu. Na ministrstvu so dali usmeritve, da naj za šolajoče doma šola pripravi toliko, kolikor zmore. Sam sem naročil učiteljem, da naj vse sproti nalagajo v spletne učilnice. Nisem jim pa eksplicitno nalagal dodatnega dela, saj se mi to ne zdi korektno. Če so se starši po svobodni odločitvi, ki jim jo omogoča ustava, odločili, da bodo nekaj počeli drugače, je prav, da prevzamejo tudi posledice,» opisuje Pečan.

Starši, ki ukrepom nasprotujejo, opisujejo različne prakse osnovnih šol. Veliko je odvisno od dobre volje in požrtvovalnosti učitelja, koliko svojega — pogosto prostega — časa uspe nameniti tistemu učencu ali nekaj njih, ki ne hodijo fizično k pouku. «Z učiteljico komuniciramo tudi po elektronski pošti, napiše, katera poglavja so obdelali. Dodatno pripravljene vaje najdemo v spletni učilnici,» pove mama učenca nižje stopnje.

Starši niso upravičeni do nadomestila za odsotnost od dela

A za starše mlajših otrok veliko težavo predstavlja dejstvo, da ne dobijo nadomestila, če ostanejo z njimi doma zato, ker se ne strinjajo z ukrepi. «Nekako se organiziramo z delom od doma, a ni preprosto. Pogosto se s šolo ukvarjamo popoldne,» dodaja.

Na družbenih omrežjih se pojavljajo povpraševanja po oblikovanju skupin otrok, ki se šolajo na daljavo, da bi šolsko delo opravljali skupaj, iščejo se inštruktorji, učiteljice. Če bodo namreč želeli uspešno končati razred, bodo tudi ti učenci morali pridobiti ocene.

Ocene lahko pridobijo le v šoli

«Ocen na daljavo ne morejo pridobivati. Lahko pridejo na dan, za katerega se dogovorijo, v šolo, opravijo covid-test in so tisti dan pri pouku. Nato pa odidejo nazaj domov na šolanje na daljavo. To se mi sicer ne zdi v redu, a je verjetno edini možen način. Drugače bi bili preveliki popusti za tiste učence, ki so doma in bi potem v nekontroliranem okolju pridobivali še ocene. To bi bilo nepošteno do ostalih,» pravi ravnatelj Pečan.

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je na novinarski konferenci prejšnji teden o tej temi povedala, da so bila navodila od začetka zelo jasna: «dokler fizično ne prihajajo v šolo, njihovega znanja ni mogoče preveriti

Ministrstvo za letos zmanjšalo število ocen

Zaradi nestrinjanja staršev z ukrepi se na daljavo šola še okoli odstotek osnovnošolcev

Ministrstvo bo zmanjšalo število zahtevanih ocenjevanj v šolah za to leto

Ministrstvo za izobraževanje je sicer v konec prejšnjega tedna šolam poslalo okrožnico, da se lahko letos za vse učence zmanjša število ocen, ki jih morajo pridobiti. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se bo letos znanje učenca ocenjevalo najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere sta določeni več kot dve uri tedensko, bo treba oceno pridobiti najmanj trikrat v šolskem letu. Tudi v tem primeru večina ocen ne sme biti na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, ki je na urniku manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se bo znanje učenca ocenjevalo najmanj enkrat.

«Učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, te lahko pridobijo do zaključka pouka v šolskem letu 2021/2022,» še piše v okrožnici.

Če starši otrok, ki se šolajo na daljavo, ne privolijo, da se za dan, ko bo ocenjevanje v šoli, otrok testira, bo ostal neocenjen in ga ob koncu leta čakajo razredni izpiti. Sicer bo ponavljal razred.

Source link: www.rtvslo.si