Kompanija Avaz ne duguje 11 miliona KM

Izvor: N1

Kompanija Avaz d.o.o. ne duguje nikakvih 11 miliona KM poreza, a to potvrđuju i pravosnažna rješenja drugostepenog organa i Kantonalnog suda u Sarajevu, navedeno je u demantiju iz te kompanije.

Povodom plasirane dezinformacije od 07.12.2021. godine da kompanija „Avaz“ d.o.o. duguje oko 11 miliona KM poreza i da je tim povodom u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo formiran predmet jer navodno drugostepeni organ do danas nije odlučio o žalbi „Avaza“, upoznajemo vas sa činjenicama koje govore upravo suprotno, stoji u saopštenju kompanije Avaz.

Drugostepeni organ, odnosno Federalno ministarstvo finansija, u cijelosti je prihvatilo žalbu kompanije „Avaz“ d.o.o. protiv Rješenja Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, a slučaj je imao i sudski epilog, jer je Kantonalni sud u Sarajevu odbacio tužbu Porezne uprave FBiH, Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo protiv Federalnog ministarstva finansija, radi poništenja drugostepenog Rješenja, kojim je prihvaćena žalba „Avaz“ d.o.o.

U cilju objektivnog informiranja javnosti, ističemo vam sljedeću hronologiju postupka, u kojemu Porezna uprava FBiH nijednom nije koristila termin navodne porezne utaje:

  • Kontrola „Avaza“ d.o.o. vršena je od strane inspektora Porezne uprave FBiH u periodu od 13.04.2018. do 01.08.2018.godine.
  • U toku žalbenog postupka u predmet se uključila Porezna ispostava Ilidža, koja kao osnov za donošenje rješenja koristi Zapisnik o inspekcijskoj kontroli i donosi Rješenje broj: 13-9/5-15-9-1527/18 DH od 10.12.2018. godine, kojim utvrđuje poreskom obvezniku „Avaz“ d.o.o. Sarajevo, dodatne porezne obaveze sa pripadajućim kamatama, u iznosu o kojem se špekulira u politički ostrašćenim medijima.
  • Protiv navedenog Rješenja blagovremeno je izjavljena žalba drugostepenom organu, Federalnom ministarstvu finansija.
  • Federalno ministarstvo finansija žalbu je prihvatilo kao osnovanu i donijelo je Rješenje broj: 03-15-47/19 D.B. od 28.02.2019.godine, kojim je u cijelosti poništeno Rješenje Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, Porezna ispostava Ilidža. U obrazloženju Rješenja navedeno je da je prvostepeni organ prilikom donošenja Rješenja počinio bitne povrede upravnog postupka, nepravilno utvrdio činjenično stanje i pogrešno primjenio materijalno pravo, odnosno postupak proveo izvan okvira ovlaštenja Porezne ispostave. Prvostepeno rješenje bilo je doneseno bez uporišta u pravnim propisima na temelju kojih je porezno – upravna stvar riješena, što je činilo bitnu povredu postupka.

Dana 29.03.2019. godine Porezna uprava FBiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo i Kanton Sarajevo, zastupan po pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, podnijeli su tužbu protiv navedenog Rješenja Federalnog ministarstva finansija. Međutim, Kantonalni sud u Sarajevu je dana 28.08.2019. godine Rješenjem broj: 09 0 U 033797 19 U tužbu u cijelosti odbacio u odnosu na prvotužitelja i drugotužitelja i pravosnažno odlučio da Avaz d.o.o. nema nikakvih poreznih dugovanja, navodi se u saopštenju.

Uostalom, tokom cijelog navedenog perioda, kao i posljednjih mjeseci, kompanija „Avaz“ d.o.o. i Fahrudin Radončić uredno dobijaju uvjerenja od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da nemaju neizmirenih poreznih obaveza.

Kompanija Avaz ne duguje 11 miliona KM

Izvor : AVAZ

Zbog navedenih razloga, kompanija „Avaz“ d.o.o će sudskim putem od svih koji su objavili pomenute neistine tražiti odgovarajuće finansijsko obeštećenje radi pokušaja urušavanja ugleda i kredibiliteta kompanije, kao i njenih poslovnih rezultata.

Source link: ba.n1info.com