Slovenija

Sodišče odpravilo globe zoper udeležence prireditve OKS-a v hotelu Union «Vladni odlok ni pravni vir za prekrške»

Okrajno sodišče v Ljubljani je ustavilo več postopkov o prekršku, s katerimi je zdravstveni inšpektorat udeležence dobrodelne prireditve Olimpijskega komiteja Slovenije oglobil z več sto evri kazni, ker niso nosili mask.

V živo

Sodišče odpravilo globe zoper udeležence prireditve OKS-a v hotelu Union

Okužbe v zadnjih dneh naraščajo. Foto: Shutterstock

Po mnenju sodišča v zakonu o nalezljivih boleznih ni bilo zakonske podlage za sprejem odloka, ki je zapovedoval nošenje mask.

Takšno odločitev je sodišče sprejelo za več udeležencev dobrodelne prireditve Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) pred dvema letoma, so povedali v odvetniški pisarni Kos, Štumpfl in partnerji, ki jih je zastopala. Njihovih imen v odvetniški pisarni ne razkrivajo, pojasnili pa so, da so bile odločitve sodišča enake, če zahteve za sodno varstvo ni zavrglo iz procesnih razlogov.

V eni od odločb sodišča, ki jo je pridobil STA, je sodišče navedlo, da nenošenje mask na prireditvi OKS-a «ni prekršek». Prav tako po mnenju sodišča v povezavi s tem ni bil izpolnjen zakonski znak prekrška, zato je postopek ustavilo.

Sodišče odpravilo globe zoper udeležence prireditve OKS-a v hotelu Union

Nekdanja ministrica za šolstvo na dobrodelni prireditvi OKS-ja. Udeleženci so bili med epidemijo brez mask. Foto: TV Slovenija

«Vladni odlok ni pravni vir za prekrške»

Sodišče se je v sodbi oprlo na sodbo vrhovnega sodišča iz lanskega septembra, da načelo zakonitosti velja tudi v pravu o prekrških. «Odlok, ki ga je vlada sprejela na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, ni pravni vir, s katerim se lahko določi prekrške,» je navedlo sodišče.

Po mnenju sodišča se pri presoji omenjenega primera tudi ni treba spuščati v razumnost zapovedi nošenja zaščitnih mask pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, temveč je treba presojati le o tem, ali je zdravstveni inšpektorat pri izreku globe ravnal v skladu z načelom zakonitosti v kaznovalnem pravu.

Zaščitne maske

Sodišče je v sodbi spomnilo, da lahko vlada skladno z 39. členom zakona o nalezljivih boleznih poleg omejitve ali prepovedi gibanja na okuženih ali ogroženih območjih za namene preprečevanja okužb posega še na področje prehajanja državne meje, zbiranja na javnih prostorih in prometa z blagom in izdelki. Kršitev režima nošenja zaščitnih mask pa se pomensko odločilno razlikuje od kršitev režima navedenih zakonskih omejitev, je med drugim navedlo sodišče.

Dobrodelne javne prireditve OKS-a v ljubljanskem hotelu Union pred dvema letoma se je udeležilo približno 140 udeležencev. Prireditev, ki je potekala med epidemijo covida-19, je v javnosti zelo odmevala, kamere pa so na njej ujele tudi nekdanjo šolsko ministrico Simono Kustec.

Source link: www.rtvslo.si