Dio predsjednika opština kojima ističe mandat smatra da lokalne samouprave do izbora 23. oktobra neće biti bez zakonodavne i izvršne vlasti, kao što tvrdi dio pravnika i civilnog sektora

Sve je moguće kad nema vladavine prava

Za mjesec dana, odbornici u devet opština, među kojima je i Podgorica, zbog isteka mandata neće imati pravo da donose zakonski nesporne odluke, Foto: Luka Zeković

Dio predsjednika opština kojima ističe mandat smatra da lokalne samouprave do izbora 23. oktobra neće biti bez zakonodavne i izvršne vlasti, kao što tvrdi dio pravnika i civilnog sektora.

Nevladin sektor i pravnici ukazuju da za mjesec odbornici u devet opština, među kojima i u Podgorici, zbog isteka mandata neće imati pravo da donose zakonski nesporne odluke, te da je donošenjem zakona kojim su odloženi izbori u 14 opština za 23. oktobar, stvoren pravni vakuum za koji niko od nadležnih nije ponudio rješenje, pa je na opštinama ostalo da ‘izmaštaju’ kako da riješe ovo pitanje.

Dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim su odloženi izbori, nije produžen mandat odbornicima, lokalnim skupštinama, a ni predsjednicima opština.

U junu i julu ističu mandati skupštinama opština i njihovim čelnicima u opštinama Bijelo Polje, Šavnik, Plužine, Žabljak, Bar, Danilovgrad, Kolašin, Pljevlja i glavni grad Podgorica. Opštine Budva i Tivat funkcioništu u prinudnoj upravi, a ulogu lokalnog parlamenta je do izbora preuzeo odbor povjerenika koji čine predstavnici Vlade i lokalnih uprava.

Source link: www.vijesti.me