Crna Gora danas u još složenijoj poziciji, imajući u vidu i to da su neki ključni ljudi iz pravosuđa, koji su radili i na predmetima ratnih zločina, pod istragom, kazala Tamara Milaš (CGO). Nedostatak političke volje da se ratni zločini adekvatno procesuiraju, uz pogrešnu primjenu nacionalnog i međunarodnog prava, bio je najveći kamen spoticanja u ostvarivanju pravde za žrtve ovih zločina, ocijenila Bojana Malović (HRA)

I ratni zločini "vruć krompir" za nove tužioce

Neophodna i revizija predmeta deportacije izbjeglica, Foto: Slavica Kosić

Ponovljene ocjene Evropske komisije (EK) da Crnoj Gori i dalje nedostaju opipljivi rezultati u konkretnim slučajevima procesuiranja ratnih zločina biće izazov i za promijenjeno Tužilaštvo, od kojeg se očekuje da će ovoga puta ostati imuno na političku volju i da će jednom od prioritetnih pitanja pristupiti ozbiljno i pošteno.

To su ocijenili sagovornici “Vijesti”, komentarišući posljednji neformalni dokument EK o stanju u poglavljima 23 i 24 za Crnu Goru, u kome se, kao i ranijih godina, navodi da u dijelu koji se odnosi na ratne zločine još izostaju opipljivi rezultati u krivičnim istragama na konkretnim slučajevima.

U dokumentu, čije je zatvaranje ključno za dalji proces evropskih integracija države, EK konstatuje da je Crna Gora nastavila sa implementacijom strategije procesuiranja ratnih zločina, te da je imala dobru pravosudnu saradnju sa susjednim zemljama i sa Međunarodnim međunarodnim mehanizmom za krivične sudove:

”Međutim, i dalje su ostale određene pravne i praktične prepreke za efikasno istragu, procesuiranje, suđenje i kažnjavanje ratnih zločina u skladu sa međunarodnim standardima, uključujući poštovanje specifičnih zahtjeva za dokaze suđenja za ratne zločine, zaštitu svjedoka i nedovoljne kapacitete u tužilaštvu i pravosuđu”.

Source link: www.vijesti.me