Slovenija

Sindikati: Vladna delovna skupina ustanovljena le za zvišanje zdravniških plač Vodja skupine bo državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Katja Triller Vrtovec

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je ogorčena nad delovno skupino, ki jo je imenovala vlada za pripravo sprememb plačnega sistema v zdravstvu. Prepričani so, da je skupina ustanovljena predvsem za zviševanje zdravniških plač.

V živo

V pogajalski skupini menijo, da ustanovitev delovne skupine «predstavlja kršitev dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja iz decembra 2018, v katerem se je vlada zavezala, da bo o temeljnih vprašanjih sistema plač v javnem sektorju potrebno soglasje sindikatov javnega sektorja«. Vlado zato pozivajo, da nemudoma ustavi delovanje skupine in namesto tega začne razpravo o potrebnih spremembah na področju plač v javnem sektorju v okviru pogajanj z vsemi sindikati javnega sektorja.

Da je skupina ustanovljena le za zvišanje zdravniških plač, po njihovem mnenju kaže, da se je prvotna ideja o pripravi izhodišč za prenovo ureditve organizacije in upravljanja zdravstvenih zavodov zreducirala zgolj na izhodišča za urejanje plač v zdravstvu. «Razen če prvotno predstavljeni širši delokrog te delovne skupine pomeni, da se vlada z zdravniškimi organizacijami v tajnosti dogovarja tudi o privatizaciji zdravstva,» so zapisali.

Sindikati: Vladna delovna skupina ustanovljena le za zvišanje zdravniških plač

Zdravniki bi radi zapustili javni plačni sistem in s pogajanji dogovorili zase ugodnejšo kolektivno pogodbo. Foto: BoBo

Reprezentativni sindikati se zavzemajo za ohranitev enotnega sistema plač v javnem sektorju in nasprotujejo parcialnim rešitvam zunaj sistema. Poudarjajo, da je sistem potreben nekaterih nujnih sprememb in nadgradenj, vendar je rešitve po njihovih besedah treba iskati znotraj enotnega plačnega sistema, enakopravno in v soglasju z vsemi sindikati javnega sektorja.

Vlada je prejšnji četrtek na seji sprejela sklep o ustanovitvi vladne delovne skupine za pripravo sprememb plačnega sistema v zdravstvu. Njena naloga je pripraviti izhodišča za zakonske podlage za spremembo plačnega sistema na področju zdravstva v Sloveniji. Vodila jo bo državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Katja Triller Vrtovec.

V delovno skupino je vlada imenovala še predstavnike ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in sindikata Zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.

Na imenovanje delovne skupine so se konec tedna odzvali tudi reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva. Odločitev vlade so označili za nezaslišano in podobno kot pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov opozorili, da so bili v skupino imenovani le nekateri sindikati s področja zdravstva.

Source link: www.rtvslo.si