Slovenija

DZ: Nova družba za upravljanje potniškega prometa, zviševanje državnih štipendij, poroštvo Darsa? DZ nadaljuje izredno sejo, ki se je začela v četrtek

Na dnevnem redu izredne seje so predlogi zakonov s področij položaja študentov, stanovanjske jamstvene sheme, naložb v športno infrastrukturo, elektronskih komunikacij, javnega potniškega prometa in državnega poroštva za obveznosti Darsa.

V živo

DZ: Nova družba za upravljanje potniškega prometa, zviševanje državnih štipendij, poroštvo Darsa?

Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

DZ bo drugič letos obravnaval ponovni vladni predlog zakona o elektronskih komunikacijah. Ta med drugim prinaša zagotavljanje varnosti omrežij in storitev zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G pri zagotavljanju teh omrežij in storitev subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo kritične storitve.

Poslanci bodo obravnavali tudi poroštveni zakon za obveznosti Darsa. Ta se bo, če bo predlog sprejel, lahko z državnim poroštvom zadolžil za skoraj 785 milijonov evrov. Pretežni del sredstev bo odpadlo na odsek Šentrupert-Velenje na severnem delu tretje razvojne osi in na odsek Osredek-Maline na njenem južnem delu.

Glede upravljanja javnega potniškega prometa bo DZ odločal o predlogu vlade, da bi med drugim vzpostavili družbo za upravljanje javnega potniškega prometa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države in ki bo združila funkcije upravljanja v enem organu.

DZ bo obravnaval še predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki so ga vložili poslanci NP, LMŠ, SD, SAB in SNS in ki med drugim predlaga postopno zvišanje državnih štipendij, ter predloga zakonov o stanovanjski jamstveni shemi za mlade in o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo poslancev koalicijskih strank.

DZ bo ob koncu seje, ki se bo zaključila danes ali v četrtek, opravil še glasovanje o vseh predlogih, ki jih je obravnaval v okviru te izredne seje.

Source link: www.rtvslo.si