S tem se je strinjal tudi študentski svet univerz

Če želite višjo oceno, bo treba plačati. Tako je novo pravilo, ki z letošnjim študijskim letom velja na Univerzi v Mariboru. Višanje ocene se šteje za komisijski izpit in zanj je treba plačati 67 evrov oziroma, če ste izredni študent, dobrih 83 evrov.

Plačljivo zviševanje ocen na mariborski univerzi

Foto: BoBo

Mariborske študente plačljivo zviševanje ocen skrbi. Mnogi potrebujejo dobro povprečje za ohranjanje štipendije. «Po mojem mnenju ne bi smele biti plačljive, ne vem, veliko študentov se s tem ne strinja,» je dejala študentka. Druga je dodala: «To sploh ne bi smelo biti vprašanje, šolstvo je neplačljivo in zato ne bi smelo biti te diskusije.»

Na mariborski univerzi odgovarjajo, da gre za dodatno storitev, s katero nastajajo neposredni stroški. «Dogajalo se je, da so študentje, ko so pristopili ponovno k izpitu in želeli zvišati oceno, pristopili neodgovorno ali pa s premalo znanja. Pri tem za njih ni bilo nobenih posledic,» je izjavila prorektorica za študijsko dejavnost Mihaela Koletnik.

Univerza je zato predlagala dve možnosti: da se upošteva zadnja prejeta ocena in da izpit ni plačljiv, ali da se ob plačilu vpiše višja ocena. Študentski svet se s prvim predlogom ni strinjal. «Ob tem nismo pričakovali oslabljenega položaja študentov, saj imajo na primer socialno ogroženi študenti vedno možnost oprostitve stroškov,» je pojasnila predsednica študentskega sveta in vršilka dolžnosti prorektorja za študentska vprašanja Nika Kotnik.

Na ljubljanski in primorski univerzi je višanje ocen brezplačno, sprememb ne načrtujejo. Je pa na ljubljanskih fakultetah popravljanje ocen različno omejeno, recimo s številom učnih enot, študent pri izpitu tudi ne sme biti večkrat neuspešen. Na mariborski univerzi teh omejitev ni, študenti lahko oceno enkrat zvišujejo pri vseh predmetih.

«Vsekakor se bomo borili, da torej višanje ne bo plačljivo, vseeno pa bo zagotovljen kakovosten študij in verjamem, da nam bo vodstvo pri tem sledilo,» je dodala Kotnikova.

V zadnjih šestih letih je bilo po podatkih z AIPS-a 1318 pristopov, ko so študentje oceno zvišali, in 380 pristopov, ko pri tem niso bili uspešni.

Plačljivo zviševanje ocen

Source link: www.rtvslo.si