Izredna seja programskega sveta glede predloga generalnega direktorja bo 28. februarja

Generalni direktor RTV Slovenije Andrej Grah Whatmough je programskim svetnikom RTV Slovenija podal pobudo za izrekanje zaupnice njegovemu vodenju javnega zavoda RTV Slovenija.

Programski svetniki RTV Slovenija bodo odločali o zaupnici Grahu Whatmoughu

Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Andrej Grah Whatmough, ki je 24. aprila lani prevzel mesto generalnega direktorja RTV Slovenija, je pojasnil, da RTV Slovenija od vključno leta 2017 porabi več kot ustvari oziroma so odhodki zavoda zadnja leta višji od prihodkov, kar je na dolgi rok finančno nevzdržno. Poleg finančnega prestrukturiranja bo zato nujno tudi kadrovsko in posledično programsko preoblikovanje.

Generalni direktor je zato svetnikom predlagal objavo novega javnega razpisa za delovno mesto generalnega direktorja za novo mandatno obdobje ter preveritev, ali na podlagi predstavitve svojega programa dela uživa zaupanje novega, pravkar konstituiranega Programskega sveta RTV Slovenija.

«Vodenje tako pomembnega medijskega zavoda v državi, ki je hkrati največji kulturni zavod nacionalnega pomena, ni mogoče brez vašega zaupanja, zaupanja članic in članov Programskega sveta RTV Slovenija. Z novim štiriletnim mandatom, ki ste ga začeli dne 27. januarja 2022, se je sestava Programskega sveta RTV Slovenija občutno spremenila. Marsikdo od vas tako ni mogel sodelovati oziroma soodločati o imenovanju novega generalnega direktorja, ni imel priložnosti spoznati moje vizije, mojega programa dela in prioritet, ki jih želim zasledovati v štiriletnem mandatu,» je Grah Whatmough med drugim zapisal v dopisu Programskemu svetu.

Novi predsednik programskega sveta Peter Gregorčič se je na pobudo že odzval in ocenil, da je predlog generalnega direktorja RTV Slovenija utemeljen. «Po pojasnilu generalnega direktorja je RTV Slovenija na pragu večjih sprememb. Poleg tega je pred mesecem dni nov štiriletni mandat v programskem svetu RTV Slovenija nastopilo kar 21 svetnikov, kar predstavljata dve tretjini programskega sveta. Upam, da bo tudi v prihodnje preverjanje zaupanja v generalnega direktorja ob imenovanju velike večine novih programskih svetnikov postala nova dobra praksa,» je zapisal Gregorčič in dodal, da je že sklical izredno sejo programskega sveta, ki bo v ponedeljek, 28. februarja. Na njej bodo po njegovih besedah opravili razpravo o predlogu generalnega direktorja glede zaupnice.

Source link: www.rtvslo.si