U hodu smo oblikovali naš politički program, statut, ali i u jednom danu prikupili osnivačke potpise koji su našoj ideji dali i formalni oblik. Ipak, od stranačkih akata, jedno je, pak, mnogo važnije – Ljudi.

Da li će ovi ljudi osvojiti vlast u Podgorici?

Foto: Slobodna Crna Gora

Kada smo prije nešto više od tri mjeseca donijeli odluku da osnujemo političku partiju znali smo da neće biti lako, ni jednostavno. Ipak, znali smo da moramo napraviti taj korak. U trenutku totalne konfuzije na političkoj sceni, kada ne znate šta je opasnije: Povratak stare ili produžetak agonije sadašnje vlasti – naša odluka da se, kao mladi ljudi, okupimo u novu političku grupaciju, djeluje kao mudra odluka.

Nismo pogriješili.

Slobodna Crna Gora nastala je kao ideal onoga čemu sam stremio tokom studentskih godina u Beogradu, Vašingtonu i Meksiku. Ideal slobodne zemlje, naroda koji nije opterećen podjelama, države u koju će mladi dolaziti, a ne odlaziti. Ideal porodične topline.

Ideal kućnog praga.

Source link: www.vijesti.me