V Murski Soboti bodo neprofitna stanovanja za mlade uredili v prostorih nekdanje ekonomske šole

Ena največjih težav predvsem mladih, pa tudi drugih skupin prebivalcev, je stanovanjska problematika. V več občinah po državi stiske lajšajo tudi z neprofitnimi stanovanji, a upravičencev je marsikje mnogo več kot razpoložljivih kapacitet.

V Velenju lani rešili 38 stanovanjskih stisk, v Mariboru načrtujejo oddajo 50 neprofitnih stanovanj

Foto: BoBo/Borut Živulović

Velenjska občina ima v lasti več kot 900 stanovanjskih enot. Zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je bil objavljen leta 2020. Lani so z dodelitvijo neprofitnih stanovanj po trenutno veljavnem prednostnem seznamu rešili 38 primerov stanovanjskih stisk, tako so pomagali 22 parom oz. družinam ter 16 posameznikom. Na prednostnih seznamih je še vedno 230 prosilcev, zato bodo tudi letos stanovanja dodeljevali po aktualnih seznamih in ne bodo pripravili novega razpisa, so sporočili z velenjske občine.

Bodo pa spomladi objavili razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem zgolj za mlade posameznike do 29 let, ki na splošnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem nimajo veliko možnosti. To je bil tudi eden od sklepov, ki so ga dorekli na medgeneracijskem forumu z mladimi. Na predlog novoustanovljene delovne skupine za reševanje stanovanjske problematike mladih v velenjski občini so pripravili pravilnik za dodeljevanje stanovanj mladim in v kvoti stanovanj rezervirali pet manjših enot za mlade. Prav tako pa je od lani mladim na voljo tudi subvencija komunalnega prispevka.

V Velenju v prihodnje načrtujejo tudi dve večji stanovanjski novogradnji, in sicer eno na območju med pošto in reko Pako, drugo pa na Zlatem griču. Za obe območji že imajo strokovne urbanistično-arhitekturne rešitve.

V Mariboru več kot 900 upravičencev za neprofitna stanovanja

Mariborski stanovanjski sklad pa letos načrtuje oddajo približno 80 stanovanj. Okoli 50 neprofitnih bo na voljo iz oktobra 2020 objavljenega razpisa, 20 jih nameravajo zagotoviti za menjave tistih, ki so postala neprimerna, pet pa jih bodo oddali po razpisu za mlade in mlade družine s tržno najemnino. Preostalo bodo službena in tržna stanovanja. Kot je razvidno iz letnega načrta Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, je na omenjeni zadnji objavljeni razpis prispelo 1128 vlog, med katerimi je bilo po opravljenem pregledu 974 upravičenih, od tega kar 934 za neprofitna stanovanja prosilcev z nižjimi dohodki. V lanskem letu so oddali 24 stanovanj, novega razpisa pa niso izvedli.

Lani rekordno število gradbenih dovoljenj za stavbe

V Sloveniji so lani izdali skoraj 7000 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je po podatkih državnega statističnega urada 17 odstotkov več kot leta 2020 in največ doslej. Z njimi je bilo načrtovanih nekaj več kot 4300 stanovanj.

Takšno odločitev so sprejeli zaradi zmanjšanja obstoječe čakalne vrste prosilcev, ki na stanovanje čakajo več let, kakor tudi zaradi velikega števila odklonitev primernih stanovanj pri uspešnih upravičencih, ki se večinoma na razpis prijavljajo zgolj zaradi pridobitve subvencije pri plačilu tržne najemnine. Ponovni razpis načrtujejo v letošnjem letu, so pojasnili. Medobčinski stanovanjski sklad trenutno razpolaga z 2035 stanovanji, od tega s 1864 neprofitnimi, upravljajo pa še 91 tržnih stanovanj, 24 službenih, 13 oskrbovanih, 40 pa je še začasnih bivalnih enot.

Skupna številka se je v primerjavi z letom 2020 znižala za deset stanovanj, pa tudi sicer številka v zadnjem desetletju ves čas pada. Prejete najemnine namreč komaj zadoščajo za redne stroške, zato jim zmanjka denarja za investicijsko vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda in nove investicije, to pa jih sili v prodajo stanovanj.

Deset stanovanj za mlade na območju Koroških vrat

V skladu z letnim načrtom letos načrtujejo prodajo stanovanj, kletnih shramb in stavb v skupni vrednosti okoli 800.000 evrov. Večinoma so to dotrajane nepremičnine, katerih obnova ni ekonomsko utemeljena oziroma so del dotrajanih večstanovanjskih objektov, pri katerih s prodajo zagotovijo denar za obnovo njihovega preostalega stanovanjskega fonda.

Hkrati nameravajo kupiti nekaj stanovanj v primestnih občinah, poskrbeti za celovito ali delno obnovo 80 stanovanj, zamenjati dotrajana okna in vhodna vrata z energetsko varčnimi v 30 stanovanjih ter zamenjati dotrajane plinske z novimi kondenzacijskimi plinskimi pečmi v okoli 25 stanovanjih.

Sklad je lani z mestno občino izpeljal tudi menjavo zemljišč, na podlagi katere je pridobil skoraj tisoč kvadratnih metrov veliko stavbno zemljišče na območju mestne četrti Koroška vrata, kjer bodo zgradili deset stanovanj za mlade in mlade družine. Novembra lani so začeli arhitekturni natečaj za gradnjo stanovanj na območju Dvorakove ulice, kjer naj bi bila načrtovana naložba vredna 2,5 milijona evrov, sklepni delo natečaja pa pričakujejo to pomlad. Projekt bi po sedanjih načrtih izvedli v letih 2023 in 2024.

V Murski Soboti bodo stanovanja za mlade uredili v nekdanji šoli

V Murski Soboti pa nameravajo neprofitna stanovanja za mlade in mlade družine urediti v prostorih nekdanje ekonomske šole. Mestna občina Murska Sobota, ki je lastnica stavbe nekdanje ekonomske šole v središču mesta, namreč skupaj z Javnim stanovanjskim skladom načrtuje gradnjo stanovanj.

Kot je povedala Andreja Kuhar iz Javnega stanovanjskega sklada murskosoboške občine, je idejna zasnova že izdelana. V dveh etažah bodo skupno uredili 12 stanovanj – osem dvosobnih, dve trisobni in garsonjeri. Neprofitna stanovanja bodo namenjena mladim posameznikom, mladim parom in mladim družinam do 35 let. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija. Gradbena dela se bodo začela po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, predvidoma v drugi polovici letošnjega leta.

Source link: www.rtvslo.si