Volilna komisija na RTV SLO je ugotovila delno neveljavnost volitev predstavnikov delavcev v programski in nadzorni svet, v programska odbora narodnostnih manjšin ter v svet delavcev, ker ni bilo omogočeno glasovanje vsem volilnim upravičencem.

Volilna komisija RTV-ja za 27. januar razpisala dodaten volilni dan predstavnikov delavcev v organe

Foto: Jani Ugrin/RTV Slovenija

Po ugotovitvah volilne komisije je zaradi delne neveljavnosti volitev volilni proces nedokončan.

Kot je pojasnil predsednik volilne komisije Marjan Lah, se mora zato vsem zaposlenim na RTV SLO z aktivno volilno pravico, ki se 11. januarja niso mogli udeležiti glasovanja na volitvah, pa bi to želeli, pred razglasitvijo volilnih izidov omogočiti glasovanje.

To bo volilna komisija zagotovila z določitvijo dodatnega dneva za glasovanje na volitvah, ki bo v četrtek, 27. januarja, na skupnem volišču v avli Televizije Slovenija v Ljubljani. Od 7. do 16. ure bo mogoče naknadno glasovanje na volitvah, in sicer za zaposlene RTV SLO s katere koli lokacije v Sloveniji, piše v razglasu volilne komisije. Volilna komisija je določila tudi dopolnilno glasovanje po pošti, ki bo potekalo do vključno 27. januarja.

Volilna udeležba 11. januarja namreč ni presegla potrebnih 50 odstotkov, glasovalo je okoli 1000 zaposlenih, kar je okoli 48 odstotkov.

Razlog za to je po navedbah komisije med drugim v poslabšanju epidemičnih razmer in posledično večji odsotnosti z dela zaradi bolezni ali karantene in napotitev na delo od doma. Tako vsem zaposlenim ni bila omogočena udeležba na volitvah, kar pomeni kršitev volilne pravice. Volilna komisija je tako ugotovila, da teh volitev ne more razglasiti za neveljavne zaradi manj kot polovične volilne udeležbe, dokler ta nepravilnost ni ustrezno sanirana tako, da se omogoči glasovanje na volitvah vsem zaposlenim, ki se ga dne 11. januarja niso mogli udeležiti.

Po nesklepčnosti volitev je vodstvo zavoda onemogočilo objavo sklepa volilne komisije, da bi zaradi epidemičnih razmer glasovanje podaljšali. Volilna komisija se je zato obrnila na inšpektorat za delo, za mnenje ga je zaprosilo tudi vodstvo RTV SLO.

Source link: www.rtvslo.si