Aktivnosti u Sjevernoj Americi na zaštiti ustavno-pravnog poretka i mira u BiH

Izvor: VKBI

Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) Eldin Kajević posjetio je Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) gdje su mu domaćini bili Kasim Trnka i Emir Zlatar.

Predsjednik KBSA upoznao je kolege iz VKBI o najznačajnijim aktivnostima koje KBSA, u koordinaciji sa drugim bosanskohercegovačkim i bošnjačkim asocijacijama i istaknutim pojedincima, provodi u SAD i Kanadi. Posebna pažnja posvećuje se kontaktima sa kongresmenima i senatorima od strane građana SAD koji imaju porijeklo iz BiH, koji se u direktnim kontaktima, kao i komunikacijom putem elektronske pošte, informiraju o aktuelnoj društveno-političkoj situaciju u BiH, sa posebnim akcentom na urušavanje ustavno-pravnog poretka od strane člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i rukovodstva entiteta RS.

Tokom razgovora istaknuta je iznimna aktivnost srbijanskih i srpskih lobija, predstavnika i diplomata prema administraciji SAD kao i članovima Kongresa i Senata. Neistine i podvale koje se konstruiraju prema BiH i Bošnjačkom narodu, gdje se posebno akcentira islamska komponenta u kontekstu da su većina građana BiH muslimani, te da po tom osnovu postoji „islamska prijetnja“ u Evropi, odlučno se demaskira prezentiranjem pravosnažnih presuda UN sudova uključujući presudu o genocidu kao i Evropskog suda za ljudska prava, te antiustavno djelovanje srpskog političkog rukovodstva u BiH, čime je suspendirana vladavima prava. Kajević je informirao da je iz kontakata sa zvaničnicima iz administracije predsjednika SAD, State Departmenta i značajnih kongresmena i senatora istaknuto jasno opredjeljenje da se čvrsto stoji uz suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu kao i njen međunarodno pravni subjektivitet.

Kajević je istakao da je KBSA podržao Principe za izmjene Ustava BiH koje su usaglasile organizacije civilnog društva iz BiH VKBI, HNV, SGV, Forum parlamentaraca BiH 1990 kao i niz drugih organizacija koje su iste podržale Kulturno jevrejsko društvo La Benevolencija, Društvo za ugrožene narode, Centar za promociju civilnog društva i niz drugih.

Zajednički je konstatirano da usaglašeni Principi trebaju biti osnova svih političkih pregovora u BiH te da se političke organizacije u BiH, koje se deklarativno zalažu za vladavinu prava, demokratizaciju i euroatlanski put BiH, trebaju jasno odrediti spram Principa.

Istaknut je problem nedostatka diplomatskih predstavnika bosanskohercegovačke provenijencije u amabsadi BiH u Vašingtonu, što je u SAD izuzetno vidljivo, a što je potvrđeno od strane američkih političara sa kojima su se naši ljudi u SAD susretali. Ambasada BiH u SAD gotovo da uopće nije prisutna u kontekstu promocije interesa države Bosne i Hercegovine pred institucijama SAD, već se naprotiv uočava naklonost diplomata iz bh Ambasade aktivnostima koje provode srbijanski i srpski diplomati i organizacije u SAD.

Usaglašeno je nekoliko konkretnih aktivnosti KBSA i VKBI, koje će se koordinirano provoditi u narednom periodu, kako u SAD i Kanadi, tako i u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz VKBI.

Source link: ba.n1info.com