V organih državne uprave približno polovica zaposlenih dela od doma

Zaradi preprečevanja širjenja epidemije je vlada odločila, da od vključno 27. decembra do vključno 31. decembra dodatno omeji zadrževanje javnih uslužbencev v prostorih državne uprave. Torej na ministrstvih, službah vlade, upravnih enotah …

Upravne enote bodo zadnji teden decembra opravljale le nujne naloge

Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Hkrati je vlada na današnji seji naložila predstojnikom organov državne uprave, da določijo nujne naloge in javne uslužbence, ki bodo v omenjenem obdobju izvajali nujne naloge. Pri tem je treba zagotoviti, da javni uslužbenci nujne naloge izvajajo kot delo na domu. Zgolj v izjemnih primerih, ko teh nalog ni mogoče izvajati zunaj delovnega mesta oziroma na domu, javni uslužbenec nujne naloge lahko izvaja na delovnem mestu, so sporočili z vlade.

Kot nujne naloge se štejejo zlasti naloge, ki so vezane na tek procesnih rokov in ki so povezane z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nujne naloge so tudi naloge v povezavi s preprečevanjem nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, za okolje, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti ali za nastanek hujše gospodarske škode.
Prav tako se pod nujne štejejo naloge nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti in delovanja države.

Vlada priporoča predstojnikom organov državne uprave, da predlagajo javnim uslužbencem, ki ne bodo izvajali nujnih nalog, da v obdobju od 27. decembra do 31. decembra izrabijo letni dopust ali drugo vrsto opravičene odsotnosti.

Na današnji seji so obravnavali tudi poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu, za obdobje od 8. do 14. decembra. Vlada je namreč 5. novembra sprejela sklep, ki nalaga delo od doma povsod, kjer je glede na naravo in vrsto nalog to mogoče. Iz poročila izhaja, da je bilo v tem času v organih državne uprave skupaj na delovnem mestu v povprečju navzočih 54 odstotkov zaposlenih, v ministrstvih skupaj z organi v sestavi pa 52 odstotkov.

Source link: www.rtvslo.si