Kopmanija LML za N1: “Ne krijemo ništa, na Ozrenu moguće i zlato”

Izvor: N1 BiH

«Kompanija Medeni Brijeg je u stoprocentnom vlasništvu kompanije Lykos Metals Limited iz Australije, listirana na australijskoj berzi Australian Securities Exchange (ASX). Dioničari kompanije Lykos Metals Limited  su institucije I pojedinci iz Australije, Velike Britanije, Amerike i drugih zemalja. Želimo napomenuti da su kriterijumi navedene australijske berze izuzetno strogi – od ekoloških preko odnosa sa lokalnom zajednicom pa do menadžmenta – neophodno je da sve bude besprijekorno», navode iz ove kompanije u odgovoru za N1.

“Sav naš rad planiran je i izvodi se u skladu sa JORC standardima za geološka istraživanja, trenutno najstrožim u ovoj oblasti.
Na području Ozrena naša kompanija vrši osnovna geološka istraživanja. Do sada su uzeti površinski uzorci zemlje kao i vode, i pripremljene su platforme za prve tri planirane bušotine. Zbog netačnih informacija koje se šire želimo naglasiti da nijedna bušotina još uvijek nije izvedena od strane naše kompanije.
Pomenute planirane bušotine za koje smo napravili platforme su zapravo ‘’blizanci bušotine’’ bušotina iz 1969. godine. “, naglašavaju u odgovoru, te dodaju da će  biti od izuzetnog značaja uporediti ranije rezultate sa novima koje će dobiti kada uzmu uzorke.

“Naši planovi jesu da se strogo pridržavamo dozvole koju smo dobili od Ministarstva energetike I rudarstva Republike Srpske. Ta dozvola odnosi se samo na osnovna geološka istraživanja – uzimanje uzoraka sa površine tla, izvođenje geoloških bušotina koje, naglašavamo, NE MOGU ZAGADITI ŽIVOTNU SREDINU bez obzira na to ko ih izvodi. Zatim, geofizička istraživanja kojima se registruju anomalije ispod površine zemlje koje mogu da ukažu između ostalog i na mineralizaciju. Nažalost, u medijima se pominje kopanje, otvaranje rudnika i slično, što nećemo ni komentarisati budući da smo pojasnili već da se naša dozvola odnosi samo na osnovna geološka istraživanja, druge dozvole nemamo niti smo ih zahtijevali.”

Iz ove kompanije ističu da su odlučili za istraživanja područja na Ozrenu oslanjajući se na informacije geoloških zavoda u BiH i regionu, koje su javno dostupne svim građanima.
“Poznato je da je Ozren mineralizovano područje, ali nikada nije istraženo niti potvrđeno da postoje ekonomski isplative rezerve. Kroz geološka istraživanja analiziramo sve prisutne metale, a na osnovu informacija kojima raspolažemo očekujemo bakar, zlato I srebro. Ove metale vrlo često prate kobalt, nikl, olovo, cink I drugi. Napominjemo da su ovo geološke pretpostavke na osnovu istorijske geološke građe, a ne geološke činjenice.”

U odgovoru za N1 naglašavaju da su do sada prema slobodnoj procjeni na ovom području utrošili preko pola miliona konvertibilnih maraka samo na pripremne radove i prvu fazu istraživanja.

“Ukoliko se situacija bude razvijala kako mi priželjkujemo u narednom period biće uloženo između 4 i 5 miliona KM. Već je zaposleno pet lokalnih stanovnika, a, ukoliko se istraživanja nastave taj broj bi bio znatno veći. Pomenućemo i da naši terenski uposlenici žive i hrane se u objektima u vlasništvu lokalnog stanovništva, posjećuju restorane, kafiće, benzinske pumpe I ostale objekte I sadržaje.”

“Rupe o kojima se često govori u medijima su napravljene u sklopu platforme za bušotinu i služiće za cirkulisanje vode koja će se koristiti u procesu bušenja. Kompletan proces sa tačnom ulogom ‘’rupa’’ objašnjen je na snimku koji se nalazi na našim LinkedIn I Facebook profilima te je cijelokupna javnost u mogućnost da čuje objašnjenje. Planiramo da svaki proces snimamo I dijelimo sa onima koji prate naš radi I putem društvenih mreža. Svako je u mogućnosti da posmatra naše radove, i mještani i mediji, sa tehnički propisane udaljenosti.”, stoji između ostalog u odgovoru za N1.

U razgovoru sa reporterkom N1 Snežanom Mitrović, Miloš Bošnjaković, direktor kompanije Lykos Balkan Metals, govorio je o iskopavanjima na Ozrenu.

U odgovoru kompanij još navodi:

“Što se tiče obavještavanja lokalne zajednice, izložićemo Vam hronološki naše aktivnosti u posljednjem periodu. Javnosti je već poznato kada smo mi dobili dozvole za rad i kada je održana Javna rasprava u Opštini Petrovo. Ukoliko Vam je to nepoznato sa zadovoljstvom ćemo Vam dostaviti I te informacije, zapisnike i rješenja. Sa fokusom na posljednji period:
– 17. novembra, neposredno prije početka planiranih bušenja, u prostorijama Opštine Petrovo održan je sastanak sa odbornicima I predstavnicima mjesne zajednice Sočkovac, na kome smo ih detaljno upoznali sa našim narednim aktivnostima. Jedan od zaključaka sastanka bio je da će administracija opštine organizovati sastanak naših predstavnika sa mještanima u MZ Sočkovac. To se nije dogodilo.
– 23. novembra održana je skupština u Petrovu kojoj je trebalo da prisustvuju I predstavnici Medenog Brijega kako bi, ukoliko bude potrebe, bili u mogućnosti da daju dodatna pojašnjenja na sva eventualna pitanja mjesne zajednice. Načelnik Petrova savjetovao je da ne prisustvujemo jer skupština neće podržati našu investiciju.
Uvidjeli smo našu veliku grešku što smo očekivali da će lokalna administracija prenijeti mještanima Petrova I okoline sve neophodne informacije. To se, nažalost, nije dogodilo.

Upravo zbog tog propusta, posljednjih dana, cjelokupan menadžment naše firme je terenski aktivan u ovim mjesnim zajednicama. Odlučili smo da, kao tim, obiđemo svaku kuću, predstavimo se mještanima, objasnimo im detaljno čime se mi to zaista bavimo I odgovorimo na sva pitanja koja nam upute na licu mjesta. Prezentovali smo svoj plan i pitali za mišljenja. Mi nismo iznenađeni što smo naišli na podršku kod 85% stanovništva, uglavnom smo nailazili na upite o zaposlenju, investicijama I rješavanju socijalnih problema. Ovaj naš terenski rad će do početka sljedeće nedelje biti dostupan u vidu detaljnog izvještaja te ćemo Vam ga rado proslijediti.
Na sastanku 23. novembra, kome nismo prisustvovali, željeli smo odbornicima prenijeti da pored investicija u geološka istraživanja smo I društveno odgovorna firma I da imamo budžet namijenjen ulaganjima u podršku razvoju sporta, kulture, kao I rješavanju socijalnih I egzistencijalnih problema u cjeloj opštini. Nažalost, prezentacija tih planova se nije dogodila” , zaključuju iz ove kompanije naglašavajući da u  2022. planiraju i otvaranje informativnog centra u opštini Petrovo, gdje će svaki mještanin biti u mogućnosti da dobije sve informacije za koje je zainteresovan.

 

Source link: ba.n1info.com